woensdag, 25 april 2012 00:00

Revolverende middelen multinationals

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 25 april 2012

Gehoord de beraadslagingen, constaterende dat: 

  • Uit het recente verleden blijkt dat met enige regelmaat internationale bedrijven met een miljoenen, dan wel miljarden, omzet in aanmerking komen voor provinciale subsidies.
  • De provincie Gelderland een forse bezuiniging moet doorvoeren.
  • De Gelderse burgers te maken hebben met hogere lasten, onder andere door hogere opcenten.
Van oordeel dat:
  • Het principieel onjuist is dat bedrijven met een hierboven genoemde omzet in aanmerking komen voor provinciale subsidies, terwijl deze bedrijven ook zonder deze subsidies innovatieve projecten kunnen financieren.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Beleid te ontwikkelen, dan wel regelgeving aan te passen, zodat bedrijven met een dergelijke omzet (door Gedeputeerde Staten voor te stellen) niet meer in aanmerking komen voor provinciale subsidies.
  • Met een notitie te komen waarin vermeld wordt hoe het college dit gaat doorvoeren en waarin de bovengrens voor de omzet per onderneming wordt voorgesteld, om nog in aanmerking te kunnen komen voor provinciale subsidies.

En gaan over tot de orde van de dag.

2031 keer gelezen