zaterdag, 18 februari 2012 23:00

400 jaar handelsbetrekkingen Nederland-Turkije

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Inleiding

In de vergadering van de commissie MIE van 9 februari 2012 is in de rondvraag door de PvdA de vraag gesteld of de provincie aandacht gaat besteden aan 400 jaar handelsbetrekkingen Nederland-Turkije. Het antwoord daarop van de gedeputeerde was bevestigend. Er zouden inderdaad (feestelijke) activiteiten gaan plaats vinden met betrekking tot bovengenoemd thema.

 

Vragen

  1. Kunt u met betrekking tot de activiteiten rondom het thema '400 jaar handelsbetrekkingen Nederland-Turkije' aangeven, welke activiteiten er worden georganiseerd, waar de activiteiten worden georganiseerd en wanneer de activiteiten worden georganiseerd.
  2. Kunt u aangeven of de provincie Gelderland de activiteiten organiseert in samenwerking met andere organisaties? Zo ja, wilt u die organisaties dan benoemen?
  3. Welk budget is beschikbaar gesteld voor de feestelijke activiteiten?
  4. Heeft de provincie Gelderland vaker activiteiten georganiseerd in het kader van een jubileum in buitenlandse handelsbetrekkingen? Zo ja kunt u daar een overzicht van geven over de afgelopen coalitieperiode?
  5. Heeft de provincie samenwerkingsverbanden met andere buitenlandse provincies of regio’s binnen de EU, naast het samenwerkingsverband met Nordrhein-Westfalen. Wij denken daarbij aan samenwerking met Cyprus.
  6. Is u bekend dat Turkije het bestaansrecht van Cyprus (een lidstaat van de EU) niet erkend?
  7. Bent u met de PVV van mening dat een provincie geen (feestelijke) activiteiten zou moeten ontplooien met een land dat een EU-lidstaat niet erkent. Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u bereid om tijdens of voorafgaand aan de (feestelijke) activiteiten aandacht te vragen voor de onderdrukking van Koerden en de onderdrukking van christenen in Turkije? Zo nee, waarom niet?
2198 keer gelezen