Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

woensdag, 25 april 2012 00:00

Prioritair programma Energietransitie

Voorzitter,

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Wij zouden graag de notitie willen aanpassen. Op pagina 3 staat bij ons beleid; 'wij sluiten ons aan bij Europese doelen'. Wij zouden dit graag willen wijzigen in 'wij richten ons op het nakomen van Europese verplichtingen'. Daarvoor dienen wij een amendement in.

Het tweede amendement dat we willen indienen betreft pagina 14 bovenaan, waarin draagvlak voor windenergie wordt gezocht bij de gemeenten. Wij willen deze passage graag aanvullen met; 'draagvlak bij de gemeenten betekent voor ons dat er een raadsmeerderheid moet zijn voor het betreffende windenergieproject. Ons college zal dan ook, indien er een project voor ogen is, de betreffende gemeenteraad informeren en laten uitspreken over het project. De meerderheid van de gemeenteraad zal hierin doorslaggevend zijn'.

Energie-onafhankelijkheid is één van de grootste strategische belangen die Nederland heeft. Zonder energie komt onze samenleving tot volledige stilstand. Zonder energie geen bevoorrading van de winkels, geen zorg voor onze zieken, geen computers, geen TV, geen auto, geen trein. Nederland is nu voor 50% afhankelijk van bronnen uit Europa. Een groot deel van de fossiele brandstoffen komt echter nog steeds uit het Midden-Oosten. Je wilt voor je energie niet afhankelijk zijn van een ideologie die zich ten doel stelt om ons te onderwerpen. Energietransitie is een absolute must.

Als vijanden ons willen raken, dan is het meest effectieve een aanval op onze energievoorziening. Terroristische en militaire kwetsbaarheid van onze energievoorziening is een belangrijk gegeven. Daarom pleit de PVV niet voor een paar grote alternatieven, maar voor de noodzaak van vele kleine energieopwekkingen. Dat betekent dus ook een veelvoud van energiesoorten.

Voor wat betreft de biovergisting zouden wij graag zien dat het GFT-afval van particulieren rechtstreeks naar de biovergisters gaat. Biovergisting is nu nog niet rendabel en GFT afval kan een positieve rol spelen in de winstgevendheid. Daarnaast kan biovergisting ook een rol spelen in de mestboekhouding van de boeren. Kortom, een energievorm met mogelijkheden. Wij zouden graag horen van GS hoe zij aankijken tegen dit onderwerp en dienen daarvoor een motie in, met dictum; 'met een notitie te komen over biovergisting en hierin duidelijk te maken hoe GS aankijkt tegen deze energievorm'.

Ook zonne-energie lijkt veelbelovend. Technische verbeteringen gaan snel en er lijkt ook veel draagvlak voor burgers en bedrijven om zonnepanelen op het dak te leggen. Voorwaarde hierin blijft echter nog steeds vrijblijvendheid. Je kunt burgers en bedrijven niet verplichten tot het aangaan van een financiële verplichting. Wij willen hiervoor een motie indienen, met dictum; 'geen projecten te ontwikkelen dan wel uit te voeren waarbij burgers en bedrijven verplicht worden deel te nemen aan energie –en/of milieuprojecten'.

Windenergie lijkt mooi, maar plaatst voor grote problemen. De helft van de tijd waait het te veel of te weinig, en om dan toch in de energievoorziening te kunnen voorzien wordt gebruikt gemaakt van gasturbines die nog milieuvervuilender zijn als kolencentrales. Het plaatsen van meerdere en kleinere windmolens zou daarin een uitkomst zijn. Kleinere windmolens hebben een langere levensduur, zijn minder afhankelijk van windsterkte en vergroten het draagvlak onder de bevolking als ze niet boven de boomgrens het landschap verpesten. Wij steunen daarom van harte het amendement, door de VVD ingediend.

Ik dank u voor uw aandacht.

2417 keer gelezen