Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

woensdag, 25 april 2012 00:00

Prioritair programma topsectoren en innovatie

Voorzitter,

De provincie hanteert twee beleidslijnen in de benadering van topsectoren en innovatie:

 1. Verbetert vestigingsklimaat. Dit steunen we behalve dan het gedeelte voor acquisitie, maar dat wist u ongetwijfeld al.
 2. Maximaal stimuleren door de overheid van innovatie en groei van Gelderse topsectoren.

Het maximaal stimuleren wordt onderverdeeld in vier subdoelen:

 1. Versnellen innovatie:
  Gedeputeerde Staten doet voorkomen alsof ondernemingen voortdurend moeten worden aangespoord om te innoveren. Als de overheid niet stimuleert, dan komt er van innovatie kennelijk niets terecht of wordt het veel te laat gerealiseerd. Als we even niet opletten dan komt u zo meteen nog met vijfjarenplannen, zo uit de kelders van het Kremlin onder het stof vandaan getrokken. Afgezien van de WBSO-regeling (een Rijksregeling van subsidies voor innovaties) gaat innoveren in het bedrijfsleven vanzelf. Er is immers nog altijd zoiets als 'concurrentie'. Innovatie is zeer belangrijk voor de PVV. Wij zien in de versnelling van innovatie, samenwerkingsprojecten en delen van faciliteiten een leidende rol weggelegd voor de Kamer van Koophandel. Dat is de organisatie bij uitstek die bedrijfsleven aan elkaar kan koppelen en processen kan versnellen. Een overheid die belasting vraagt om bedrijfsleven te steunen zien wij als het paard achter de wagen spannen. Wij zien dan ook graag een terugkoppeling van GS waarin zij KvK ondersteunen.
 2. Internationalisering:
  Internationalisering lijkt me prima, maar ook hier weer gaan aanjagende en regisserende rol voor de provincie.
 3. Human Capital:
  Voor wat betreft human capital wordt melding gemaakt van een kwalitatieve onbalans in de vraag en aanbod van arbeid. In de commissievergadering heb ik de gedeputeerde gevraagd hoe om te gaan met massa-immigratie ten aanzien van dit onderwerp. Immers, als mensen in groten getale naar Nederland toe komen, die niet de taal spreken, die nauwelijks kunnen lezen en schrijven en die geen HBO –of universitaire opleiding hebben die past binnen de kenniseconomie, dan krijg je kwalitatieve onbalans in de vraag en aanbod van arbeid. Dat is een hele simpele redenering die iedereen snapt. Het antwoord van de gedeputeerde was dat ze nog beter arbeid en onderwijs bij elkaar wil brengen. Dit is een lovend streven. Het is een lovend streven om wat harder te gaan dweilen, maar je kunt ook de kraan dicht doen. Daarom herhaal ik het statement dat ik in de commissievergadering ook heb gemaakt omdat ik het een belangrijk statement vindt. Een kenniseconomie en massa-immigratie van laaggeschoolde arbeidskrachten gaat-niet-samen.
 4. Governance:
  Mylton Friedman, de bekende Amerikaanse econoom, heeft eens gezegd; "er is niets zo permanent als een tijdelijk overheidsprogramma". Als de governancestructuur wordt ingevoerd dan komen we er nooit meer van af. Een valley-bureau doet precies hetzelfde als een Kamer van Koophandel, namelijk het bij elkaar brengen van partijen. Er is niets mis mee als de KvK zich als een valley-bureau gaat opstellen. Maar wat gebeurt er als een overheid ontwikkelingen ziet, die het niet wenst. Stel innovatie rondom ziekenhuis Rijnstate en daarmee een concurrent worden van provinciale investeringen rondom de Health Valley in Nijmegen. Een overheid die geld pompt in netwerkvorming gaat op den duur een beleidsvormende rol spelen, en dat is iets een overheid zich verre van zou moeten houden.

Samenvattend:
Een verbeterd vestigingsklimaat steunen we van harte, een versterkte rol van de overheid niet.

Ik dank u voor uw aandacht.

2475 keer gelezen