woensdag, 27 juni 2012 00:00

Gereserveerde 1.000.000 voor Vitale landbouw (beschikbaar stellen)

Voorzitter,

In maart 2012 heeft Provinciale Staten besloten om 3,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor Vitale Landbouw. De PVV fractie heeft hier, zij het met een kanttekening, mee ingestemd. Vandaag ligt het stuk voor waarin GS toestemming vraagt om de resterende gereserveerde één miljoen euro voor Vitale landbouw beschikbaar te stellen.

Voorzitter, laat ik allereerst de gedeputeerde bedanken voor het vervolgvoorstel. In de commissie werd, mede door de PVV, aangegeven dat er behoefte was voor een duidelijkere uitwerking en die is er nu gekomen.

In de begroting voor 2012 is in totaal 4,5 miljoen euro voor Vitale landbouw gereserveerd, waarvan inmiddels 3,5 miljoen euro is toegekend voor o.a. verkaveling. Hiermee waren wij als PVV fractie erg tevreden, omdat dit een belangrijk punt voor de agrarische sector is. Maar de consequentie is wel dat er slechts 1 miljoen euro overblijft voor andere onderwerpen.

Voorzitter, ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat wij graag de multifunctionele landbouw een steun in de rug willen geven, omdat daar een grote toekomst ligt. Doordat bijna de helft van dit budget gebruikt wordt voor zonnepalen in combinatie met asbestsanering blijven er enkele tonnen over voor veel belangrijke punten in de sector. Dat is natuurlijk slechts een druppel op een gloeiende plaat.

Wij zouden dan ook graag zien dat er een grote investering voor de multifunctionele landbouw gaat komen, maar daarover zullen we binnenkort gaan spreken. In dit voorstel gaat het slechts om relatief kleine investeringen en ook al is het maar een druppel op die gloeiende plaat ... het is er wel één.

En voorzitter, vlak voor een flinke hoosbui moet ook ergens de eerste druppel vallen. Wij ons betreft is dat op dit dossier niet anders.

We zijn als PVV tevreden met het feit dat ook de mestverwerkingsproblematiek terug te zien is in dit voorstel, omdat hier grote vraagstukken liggen en hierbij investeringen nodig zijn. Wel een oproep hierbij aan de Gedeputeerde: Blijft u regelmatig in contact met deze sector, om er zeker van te zijn dat de relatief kleine investering die gedaan kan worden ook echt op de goede plek terecht komt, waar de sector zoveel mogelijk baat bij heeft. Overigens is het mooi dat er bij dit onderwerp ook een koppeling wordt gemaakt met het programma energietransitie.

Voorzitter, tot slot toch nog een kanttekening. De voorgestelde één ton voor de lokale keten blijft vaag, hoe vaak je het ook leest. Bovendien speelt dan ook de vraag; In hoeverre is dit provinciaal en hoe controleerbaar is dit? Vz, gezien het relatief kleine budget vinden wij het verstandiger om het budget over minder onderdelen uit te smeren en hiervoor geven wij de voorkeur aan een extra impuls aan de mestverwerking en energieopwekking. Hiervoor dien ik het volgende amendement in:
Om de 100.000 euro voor lokale ketenontwikkeling toe te kennen aan het hiervoor genoemde punt.

Voorzitter, ik hoor graag hoe de gedeputeerde en andere fracties hierover denken.

Ik dank u voor uw aandacht.

1401 keer gelezen