woensdag, 27 juni 2012 00:00

Betuwse Bloem

Voorzitter,

In november 2011 hebben Provinciale Staten middels een motie opdracht gegeven aan GS om met een voorstel te komen voor het versterken van de samenwerking binnen de Betuwse Bloem. Wij hebben als PVV-fractie deze motie ondersteund.

De Gelderse tuinbouwsector is een belangrijke pilaar onder onze Gelderse economie. Het is een sector die onze provincie niet alleen naamsbekendheid geeft, denk aan de Betuwe, niet alleen toerisme en recreatie aantrekt, maar ook een enorme werkgelegenheid met zich meebrengt. Bij de 1600 tuinbouwbedrijven werken zo'n 20.000 mensen en genereren een bruto toegevoegde waarde van zo'n 700 tot 800 miljoen euro.

Met andere woorden; deze sector doet er toe en is voor Gelderland van groot belang. De PVV is sinds de oprichting van de partij altijd in de bres gesprongen voor deze sector. Een typisch Nederlandse sector die Nederland wereldberoemd heeft gemaakt.

Voorzitter, de Stichting Greenport Betuwse Bloem brengt ondernemers, organisaties en kennisinstellingen bij elkaar. Deze wisselwerking zet de Gelderse tuinbouw nog sterker op de kaart. Dat deze invalshoek op draagvlak kan rekenen wordt wel bewezen door het feit dat LTO Noord uit eigen middelen ook een bijdrage aan deze stichting levert.

Uit aanbevelingen uit de evaluatie van de tuinbouwcluster blijkt dat er nog veel verbeterd kan worden, waardoor de Gelderse tuinbouw nog veel sterker kan worden. Deze verbetering kan worden gezocht in de verbinden met onder andere Food Valley. Dat is een gat waar Stichting Greenport Betuwse Bloem in kan springen.

Wij zijn als PVV positief over het voorstel, maar wij missen een belangrijk doel voor de stichting. Namelijk het werknemersbeleid. In de Nederlandse, en Gelderse, tuinbouw werken veel Oost- Europeanen. Dat is vanuit de kant van de werkgevers begrijpelijk, omdat zij nauwelijks Nederlandse werknemers kunnen krijgen voor het werk. Landelijk gezien, ingezet door demissionair minister Kamp, is er een richting opgegaan om mensen met een uitkering aan het werk te helpen in de land- en tuinbouwsector. Wij vinden dit als PVV een goed uitgangspunt en wij zijn van mening dat dit ook goed aan de doelen van de stichting is te koppelen.

De Stichting, die straks een kleine half miljoen subsidie gaat krijgen, zou werkgevers en gemeenten aan tafel kunnen krijgen en kunnen bemiddelen. Dat kan een mooie win-win situatie opleveren. Werkgevers willen goede en communicatief vaardige werknemers in dienst en de gemeenten zijn minder geld kwijt aan het betalen van uitkeringen. De gedeputeerde gaf in de commissie aan dat dit een taak van de sector zelf was, terwijl de stichting wel een half miljoen euro subsidie ontvangt.

Wij vinden als PVV dat het werknemersbeleid een doel van de gesubsidieerde stichting zou moeten zijn. Goed voor de tuinbouw. Goed voor de gemeenten. Goed voor de regio.

Voorzitter, daarom dien ik de volgende motie in.

Ik dank u voor uw aandacht.

1874 keer gelezen