woensdag, 27 juni 2012 00:00

Startersleningen

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat: 

  • De crisis onder andere is ontstaan door het verstrekken van te hoge leningen.
  • Bankieren geen kerntaak is van de provincie.
  • Het af te raden is een starterslening te verstrekken indien de financiële instellingen hebben geconstateerd dat de betreffende starter niet voldoet aan de voorwaarden die nodig zijn voor het verstrekken van de lening.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Geen startersleningen te verstrekken.

En gaan over tot de orde van de dag.

2810 keer gelezen