woensdag, 27 juni 2012 00:00

Stoppen automatische indexering subsidies

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat: 

  • Indexering alleen werkt bij economische groei.
  • De economie niet groeit.
  • Door automatische indexering bezuinigingen altijd door de tijd worden ingehaald.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Automatische indexering van de te verstrekken subsidies te stoppen per 1 januari 2013.

En gaan over tot de orde van de dag.

2010 keer gelezen