donderdag, 08 november 2012 00:00

"Bijensterfte is geen bijzaak"

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 7 november 2012

Gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat;

- De bij een onmisbare schakel is in de natuur;
- Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het ''Jaar van de Bij'';
- Van de 350 in Nederland aanwezige bijensoorten er 188 met uitsterven bedreigd zijn;

overwegende dat;

- Bijen een belangrijke rol spelen in de tuinbouw bij bestuiven van voedselgewassen;
- De bij van economisch belang is voor de Gelderse land- en tuinbouw;
- Het uitsterven van bijen slecht is voor de biodiversiteit;

Verzoeken Gedeputeerde Staten;

Bijvriendelijk beheer binnen het bestaande bermberheer uit te voeren door hierbij ook zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken die schadelijk zijn voor bijen. Indien mogelijk provinciale overhoekjes beschikbaar te stellen voor het plaatsen van bijenkasten. Dit groenbeheer voor bijen ook uit te dragen richting agrariërs, gemeenten, waterschappen en andere terreinbeherende organisaties.

en gaan over tot de orde van de dag.

2026 keer gelezen