vrijdag, 09 november 2012 00:00

Revolverende middelen multinationals

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 7 november 2012

Gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat;

De beleggingsrendementen op het fonds nazorg stortplaatsen, geschat tot 2016, elk jaar stijgen met iets meer dan 6%

De heffingsopbrengsten elk jaar veel meer stijgen dan de gemiddelde inflatie de laatste jaren

opbouw fondsvermogen

2013

2014

2015

2016

fondsstand per 1 januari

          29.840.633

 31.805.566

 33.865.192

 36.051.747

beleggingsrendement

            1.372.669

    1.463.056

    1.557.799

    1.658.380

beleggingsrend. tov. vorig jr  %

 

106,58%

106,48%

106,46%

heffingsopbrengsten

                737.430

       771.352

       806.834

       843.948

Heffingen tov. vorig jaar  %

 

104,60%

104,60%

104,60%

onttrekkingen tbv. nazorg

              -145.166

      -174.782

      -178.078

      -188.339

fondsstand per 31 december

          31.805.566

 33.865.194

 36.051.749

 38.365.738

Belastingen en heffingen doorbelast worden aan de burger

Bij doortrekking van het beleggingsrendement het fonds na 75 jaar is aangegroeid tot meer dan € 800 miljoen en de verwachte kosten volgens dit voorstel ongeveer € 50 miljoen zullen zijn.

Verzoeken GS;

Met ingang van 2013 geen belastingheffingen meer op te leggen aan de drijvers van de stortplaatsen en baggerspeciedepots

en gaan over tot de orde van de dag.

2249 keer gelezen