vrijdag, 28 maart 2014 15:54

Strategische koers Alliander

Nederland behoort tot de top van de wereld als het gaat om de betrouwbaarheid van de energievoorziening. Vorig jaar was de gemiddelde uitval duur rond de 23 minuten per klant. Compliment aan Alliander.

Doordat de ACM maximum tarieven voor het netbeheer heeft verlaagd en de kosten voor Alliander toenemen door de energietransitie, zien de aandeelhouders, de gemeenten en provincies, het dividend in de toekomst slinken. Doordat de gemeenten en provincies in verhouding minder financiën krijgen toebedeeld vanuit het Rijk ziet men de uitbreiding van Alliander als een kans om de inkomsten en vooral het uitgave patroon op peil te houden. Uitbreiding in Nederland heeft de PVV fractie geen moeite mee. Uitbreiding naar Duitsland wel.

Het klopt dat marktvergroting kan leiden tot kosten reductie, maar dan moeten wel de omstandigheden gelijk zijn. De toezichthouder in Duitsland hanteert andere regels dan die in Nederland. McKinsey geeft ook aan dat de grootste synergie voordelen in Nederland liggen. Dat heeft o.a. met de regulering te maken. De kans is groot dat als het fout gaat in Duitsland, de Nederlandse consument, die gebonden is aan Alliander, opdraait voor het verlies.

Aangegeven wordt dat de acquisitie van een Duitse concessie noodzakelijke investeringen in Nederland niet in gevaar brengt. Dit is onjuist. Ook al krijgt de Duitse dochter een eigen rechtpersoonlijkheid en er worden verliezen gemaakt, dan worden deze vaak op een nivo hoger afgeschreven. Dit is ook bij Gasunie gebeurd. Daar heeft men 679 miljoen afgeschreven op  ‘operating segment niveau’ . Het gevolg hiervan was dat deze afshrijving wordt gedekt door de operaties zowel in Nederland (Gasunie Nederland) als in Duitsland (Gasunie Duitsland; BEB)."

In de paragraaf financiele consequenties staat “Geen”. Dat moet zijn, volgens de PVV fractie,  “niet in te schatten”. Kortom het gaat niet om kosten reductie voor de consument maar om het stabiliseren van het dividend. Dit doet mij ook denken aan de grondbedrijven van de gemeenten. En ieder weet hoe daar de zaken er voor staan.

Vrz, ik rond af. De PVV fractie is van mening het niet de bedoeling is dat de netbeheerder als melkkoe gaat functioneren voor het compenseren van de afname van Rijksmiddelen. Dat is ook niet eerlijk naar de consumenten. Kortom Het moet eerlijker en dat willen wij ook in Gelderland.

2936 keer gelezen