woensdag, 11 november 2015 17:05

'Gelderland Sport!'

Voorzitter,
'Gelderland Sport!' Voor de periode 2016-2019 is een bedrag van € 20 miljoen uitgetrokken. Daarnaast is € 4,4 miljoen aan structurele middelen beschikbaar: jaarlijks € 1,1 miljoen. Wat wil het College met dit geld zoal doen?

'Gelderland Sport!' zit vol met torenhoge ambities. Voor de eerste pijler wordt € 15 miljoen gereserveerd – onder andere bedoeld voor grote sportevenementen en de 'economische kracht' die daarmee gepaard gaat. Het College is ervan overtuigd dat het bedrijfsleven profiteert van toonaangevende sportevenementen en wil daarom de relatie met bedrijven en organisaties uitbouwen. De vraag is: hoe dan wel? Is hier onderzoek naar verricht? Is, bijvoorbeeld, onderzocht of een groot sportevenement, in verhouding tot kleinere evenementen, ook echt meer klanten oplevert voor de ondernemer, en hoeveel dan wel? Graag een reactie.

Voorzitter,
Grote sportevenementen horen iets leuks te zijn. Maar wordt het in de praktijk allemaal wel zo leuk? Hoe zit het met de Giro? Het is de bedoeling dat de Giro Gelderland internationaal 'op de kaart zet' en dat de hele wereld kan zien hoe fantastisch deze provincie wel is. Gelderland heeft veel mooie trekpleisters. Dus: hoe zit het met de route van de Giro? Gaat de Giro ook langs asielzoekerscentra? Vangen degenen die overal op de wereld de Giro via de tv zullen volgen ook een glimp op van de asielellende in Gelderland? Doet de Giro ook Heumensoord aan? Het is immers een natuurgebied. (Dat wás het althans wel.) Krijgen de Giroliefhebbende tv-kijkers dan een combinatie van prachtige, rustgevende natuur én massale vechtpartijen onder gelukszoekers te zien? Gezellig... Het zou spectaculaire James Bond-achtige taferelen opleveren, maar heel goed voor het toerisme in Gelderland zal het niet zijn. Dus: is hier over nagedacht?

Voorzitter,
Dan nog even over het EK Indoor Atletiek: gevraagd wordt een budget van € 1,2 miljoen te reserveren voor de organisatie van dit evenement in 2019. Maar voordat we overgaan tot het reserveren van grote bedragen: hoe staat het met indoor atletiek in Nederland? Beter gezegd: hoe staat het met de publieke belangstelling daarvoor? Is het correct dat hier géén marktonderzoek naar is verricht? Merkwaardig. Is dit evenement wel gewenst? Is er wel draagvlak?

Bovendien: Omnisport Apeldoorn wordt genoemd als locatie voor het EK Indoor Atletiek. Hoe zit het daar met de veiligheid van de sporters? Op het terrein naast Omnisport worden immers asielzoekers opgevangen. Al eerder hebben sporters aangegeven zich er onveilig te voelen en meer verlichting en bewaking te willen. Áls het EK Indoor Atletiek daadwerkelijk in Omnisport georganiseerd zal worden, hoe zit het dan met de veiligheid van de atletiekers? Kunnen zij dan wel rondlopen in een weinig verhullend turnpakje zonder belaagd te worden? Kunnen de asielzoekers het zien van dergelijke strakke outfits wel aan? Dat wordt integreren...! Hoe dan ook: ook hier lijkt niet over nagedacht te zijn. Of toch wel? De PVV-fractie kijkt uit naar de reactie van het College.

2267 keer gelezen