woensdag, 25 mei 2016 10:00

Digitale opslag patiëntengegevens

Bijdrage van Eric Venema

Voorzitter,
Het Elektronisch Patiënten Dossier, Gelderse Stijl. Oftewel, het versleutelen van patiëntengegevens die daarna op meerdere plaatsen door derden kunnen worden bekeken.

GS heeft nog steeds niet duidelijk gemaakt waarin deze nieuwe techniek, ontwikkeld op de Radboud uni, tegemoet komt aan de bezwaren van de Eerste en Tweede Kamer in 2011 (wetsvoorstel) en 2012 (mislukte doorstart). Graag alsnog reactie!

Volgens GS is dit echter een EPD-plus. De gegevens worden verzameld en gebruikt voor data-analyse. Worden privé-gegevens gebruikt/misbruikt zonder dat patiënten dat weten ? Zonder dat patiënten toestemming hebben gegeven ? Graag een reactie van GS hoe dat te voorkomen.

De Eerste Kamer heeft in 2011 het wetsvoorstel EPD unaniem verworpen (31.466). Hoe is het mogelijk dat een Gelderse variant hiervan nu gesteund wordt door Statenfracties?

Geruststellend werd wel verteld dat de ontwikkeling van deze techniek keurig netjes binnen de Europese wetgeving gerealiseerd gaat worden. Deze Europese wetgeving, geïmplementeerd als nationale wetgeving, is leidend tenzij er een internationaal verdrag is waar wij ons aan moeten houden...

Over verdragen gesproken...

Voorzitter,
Laten we het eens met elkaar gaan hebben over TTIP. Uitonderhandeling gebeurt in het grootste geheim in schimmige achterkamertjes. Maar in de media kunnen we lezen dat het grootste bezwaar is dat bijv. Amerikaanse bedrijven landen mogen aanklagen wanneer nationale wetgeving de handelsbelangen/bedrijfsbelangen van multinationals schaadt.

In de Statenbrief lees ik dat Amerikaanse multinationals zeer geïnteresseerd zijn en ondersteunen in de ontwikkeling van deze versleutelingstechniek. Zij stoppen daar een slordige € 10 mln in.

Een Gelderse techniek met grote internationale mogelijkheden gerealiseerd binnen (verworpen) wetgeving, gesteund en gefinancierd door Amerikaanse multinationals. Is die wettelijke bescherming wel zo groot als GS doet voorkomen of beslist TTIP anders? Graag reactie

Voor de goede orde, is de ontwikkeling van versleuteling patiëntengegevens geen provinciale kerntaak.

716 keer gelezen