woensdag, 25 mei 2016 16:14

European Company Games 2021

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter,
Het College stelt voor om een half miljoen euro te reserveren voor de organisatie van de European Company Games op Papendal. In 2021.

Voor degenen die nog nooit van de European Company Games hebben gehoord: het is een Europees 'multisportbedrijfscompetitie-evenement' voor bedrijven en werknemers. Opvallend, want normaliter zijn het de bedrijven die sportevenementen d.m.v. sponsoring van geld voorzien. Maar hier is het precies andersom, en dat klopt niet: de overheid dient het bedrijfsleven te faciliteren door bijvoorbeeld een weg aan te leggen, maar níét door het meefinancieren van partijtjes tennis en voetbal.

Of basketbal. Of volleybal. Verder is er op de European Company Games ook atletiek. En iets met fietsen – speciaal voor gedeputeerden Markink en Scheffer (#selfie), die van de wielrennerij heerlijk in extase kunnen raken. En voor de deelnemers die minder graag bewegen, kan er ook geschaakt en gebridged worden.

Voorzitter,
Ten eerste kunnen volgens het College de European Company Games als katalysator worden gebruikt bij het stimuleren van bedrijfssport: méér sport en bewegen bij bedrijven. Ervan afgezien dat het simpelweg een sportfeest voor bedrijven betreft, en ervan afgezien hoe je werknemers d.m.v. schaken en bridge aan het bewegen zou moeten krijgen: moet hier provinciaal gemeenschapsgeld naartoe? Nee, natuurlijk niet; dit is aan de bedrijven zelf.

Ten tweede geeft het College aan dat de European Company Games kunnen dienen als internationaal netwerkevenement voor de deelnemende bedrijven. Klinkt allemaal leuk en aardig, maar dan nogmaals de vraag: moet hier provinciaal gemeenschapsgeld naartoe? Nee, natuurlijk niet.

Bovendien, Voorzitter,
Wil het College impliceren dat deze twee als argument gebruikte effecten, die van de European Company Games kunnen uitgaan, afhankelijk zijn van een provinciale bijdrage? Of is het simpelweg andersom en dienen zij slechts als 'drogrechtvaardiging' voor een provinciale bijdrage? Graag een reactie.

Trouwens, Voorzitter,
Naast Nederland zijn er nog twee andere kandidaten voor de European Company Games in de race: Bordeaux en Palma de Mallorca. Waarom de European Company Games dan überhaupt naar Nederland willen halen? Laat Bordeaux of Palma de Mallorca dit evenement maar organiseren (#zon, #zee, #strand). Gun een ander ook eens wat; doe niet zo hebberig. En de kans op mooi weer is daar trouwens veel groter. De deelnemers zullen ons dankbaar zijn, en zeker de beachvolleyballers. Het halve miljoen dat we vervolgens uitsparen, kunnen we mooi aan iets anders, iets zinvollers besteden, namelijk: de restauratie van de Eusebius. Een win-winsituatie!

Een motie:

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 25 mei 2016,

gehoord de beraadslagingen,

gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten om een budget van € 0,5 mln. te reserveren voor de organisatie van de European Company Games 2021 (PS2016-208),

verzoeken Gedeputeerde Staten genoemd voorstel in te trekken en het budget van € 0,5 mln. te besteden aan de restauratie van de Eusebiuskerk te Arnhem,

en gaan over tot de orde van de dag.

2149 keer gelezen