woensdag, 29 juni 2016 13:20

Energietransitie

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter,
'Beleidsprogramma Energietransitie' – een programma om de energietransitie te bewerkstelligen, ja zelfs te versnellen. Wat ligt hieraan ten grondslag? De klimaatwaanzin natuurlijk. Maar gaat het hier ook over? Nee. Het is dat de PVV misvattingen aan de kaak blijft stellen, maar van een werkelijk debat – een inhoudelijke discussie – is allang geen sprake meer. De overige partijen berusten in de 'vanzelfsprekendheid van hun eigen zogenaamde gelijk'.

Voorzitter,
Er is dan ook sprake van een heuse klimaatreligie, waarvan de aanhangers zich niet meer afvragen of het klopt waarin zij geloven, maar zoeken naar argumenten en redenen die hun gebrek aan waarheidsvinding moeten verdoezelen. Daarbij vinden zij houvast aan het credo: "Als je er maar veel geld tegenaan gooit, dan moet het wel ergens goed voor zijn." Geld als zogenaamde waarheidsvinding. Merkt u de waanzin?

De aanhangers van de klimaatreligie weten van gekheid niet meer wat ze moeten bedenken – zo ook onze eigen, doorgeslagen gedeputeerde Van Dijk. Tijdens de afgelopen commissievergadering vertelde hij – totaal losgezongen van de werkelijkheid – dat hij gelooft in... klimaatvluchtelingen! Mensen die vluchten voor het klimaat? Jawel! De wanhoopspogingen om mensen tot de klimaatreligie te bekeren nemen steeds extremere vormen aan. Wat wil de gedeputeerde met zijn wezenloze uitspraken bereiken? Concreet: probeert hij aan de hand van het klimaatsprookje de massale stromen gelukszoekers goed te praten? Of probeert hij de gelukszoekers voor zijn klimaatkarretje te spannen? Alle gekheid op een stokje: waar baseert de gedeputeerde zich op? Hoeveel van de zogenaamde 'vluchtelingen' die hij heeft gesproken, hebben hem verteld: "Ik ben gevlucht voor het klimaat, want het klimaat in Nederland is veel beter"? En áls het klimaat in Nederland dan zoveel beter is, waarom zouden wij er hier dan zoveel geld inpompen om het zogenaamd beter te maken? Ziet de gedeputeerde de tegenstrijdigheid van zijn uitspraken? Zo neen, dan een concrete vraag: hoeveel klimaatvluchtelingen zijn er volgens hem? Ik zal hem meteen even op weg helpen: in het meest recente rapport van de UNHCR van de Verenigde Naties – de organisatie die kampioen is in zieligheidsdenken; dus die zou het dan moeten weten – komen de termen 'klimaatvluchteling' en 'klimaat' niet eenmaal voor. Dus hoe zit dit, beste gedeputeerde?

Nee, Voorzitter,
Deze onzin maakt het klimaatsprookje echt niet geloofwaardiger. Dus daarom ter zake nu.

Wanneer we geconfronteerd worden met oncontroleerbare, onhoudbare, massale migratiestromen – dus wanneer het werkelijk noodzakelijk is –, bestaan er voor de bestuurlijke elite geen grenzen. Wanneer het onmogelijk is, wordt er echter krampachtig aan grenzen vastgehouden. Daarmee bedoel ik het volgende: Gelderland zal het zogenaamde klimaatvraagstuk wel even oplossen of er op z'n minst een substantiële, meetbare bijdrage aanleveren? Ter illustratie: de aarde heeft een landoppervlak van zo'n 145 miljoen km2, en Gelderland beslaat zo'n 4.975 km2. Rekent u even mee? Wat een grootheidswaan om te denken dat Gelderland – afgerond een 30.000ste deel – ook maar enige rol van betekenis kan spelen. En dan hebben we het nog niet eens over de vraag: is er eigenlijk wel zo'n groot probleem?

Duurzaamheid. Want klimaatverandering. Want opwarming van de aarde. In het klimaatvraagstuk is CO2 om een of andere reden aangewezen als de grote boosdoener, terwijl het ook een voedingsbron is voor alles wat groen is; 97% van alle CO2 is natuurlijke CO2. Laten we even gaan rekenen. Er zit afgerond 0,04% CO2 in de atmosfeer, waarvan 3% veroorzaakt door menselijk handelen. Dat betekent dat de atmosfeer voor 0,0012% uit door menselijk handen veroorzaakte CO2 bestaat! Een vraag aan de gedeputeerde: kan een in verhouding dermate klein aandeel van significante invloed zijn op het klimaat?

Het lukt de wetenschap maar niet onomstotelijk te bewijzen dat de mens verantwoordelijk is voor opwarming van de aarde en dat dat zo dramatisch zou zijn. Maar dat wordt ons wel wijsgemaakt – bijvoorbeeld door organisaties als het IPCC. In het hele klimaatvraagstuk draait het in de eerste plaats niet om wetenschap, maar om politiek. Bij het IPCC is dat niet anders. Kent u Richard Tol? Gerenommeerd klimaatonderzoeker. In het verleden een belangrijke contribuant aan het IPCC. Nu zegt hij, als een soort klokkenluider: "Er is geen enkele reden om aan te nemen dat klimaatverandering nou zo verschrikkelijk is. Tenzij je fondsen werft voor Greenpeace of een politicus bent die zich als redder van de mensheid presenteert. Dan heb je er baat bij om de boel te overdrijven." Einde citaat. Denk daar maar eens over na. Volgens Tol schrijft het IPCC soms onzin op en bedrijft het politiek.

Een vraag aan de gedeputeerde: als het water stijgt, besteed je dan één euro aan het verhogen van een dijk voor een aan zekerheid grenzende bescherming – wij Nederlanders zijn daar goed in –, of besteed je een miljoen euro aan vage klimaatmaatregelen waarvan niemand weet wat de gevolgen zullen zijn? Zegt u het maar, beste gedeputeerde.

Desondanks is er, in alle 'urgentie', in Parijs een klimaatakkoord gesloten. Iedereen was blij – om vervolgens in een privéjet de klimaattop weer te verlaten... Niet zelden wordt er heel gewichtig over dat klimaatakkoord gedaan. Er zouden bindende afspraken zijn gemaakt, waar alle landen zich aan zouden moeten houden. Maar gebeurt dat wel? En hoezo zouden de landen ook? Lees artikel 28 eens door. Daarin staat dat ieder land zich simpelweg kan terugtrekken. Hoezo bindende afspraken? Ben je het braafste jongetje van de klas, zoals Nederland, en houd je je aan de afspraken? Prima. Houd je je er níét aan? Ook prima. Kijk eens naar landen als China, India, Japan en Zuid-Korea. Daar moet men denken: "Dikke middelvinger voor je klimaatakkoord." De kolencentrales schieten daar als paddenstoelen uit de grond. En begrijpelijk ook; de Chinese bevolking groeit, en de Chinese regering voorziet haar burgers graag van energie. Zet dit eens af tegen de twee extra kolencentrales die de Nederlandse regering wil gaan sluiten. Dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Is de gedeputeerde het hiermee eens? Hoe reageert hij hierop?

Dan terug naar Gelderland: wil de gedeputeerde, dit wetende, even uitleggen wat nut en noodzaak zijn van het Gelderse beleid – in het verlengde van nationaal en internationaal beleid – wanneer de rest van de wereld doorgaat waar hij mee bezig is, wanneer het klimaatakkoord niet bindend is én wetende dat het aandeel van door menselijk handelen uitgestoten CO2 in de atmosfeer slechts 0,0012% is? Beseft hij dat zijn beleid in dezen peperduur gerommel in de marge is?

Een rekensommetje: er zijn zo'n 7 miljard mensen op aarde. Van de totale wereldbevolking woont dus een 3500ste deel in Gelderland. Voor hoeveel klimaatverandering zorgt dit Gelderse 3500ste deel nu feitelijk, zo vraagt de PVV-fractie de gedeputeerde? Hoe groot of hoe klein is het Gelderse aandeel van wereldwijd door menselijk handelen uitgestoten CO2? En hoe verhoudt zich dat tot de vele miljoenen die de gedeputeerde wil uitgeven? We mogen toch aannemen dat hij hierover heeft nagedacht. En hoe gaat zijn beleid in dezen dit 3500ste deel dusdanig veranderen – 'verduurzamen', zo hij wil – dat het een daadwerkelijk, concreet, meetbaar, positief effect zal hebben op het vermeende klimaatprobleem? Graag een concreet antwoord, alstublieft; iets met cijfers. Geld is immers ook concreet. En vooral geen wollig verhaal – bijvoorbeeld over klimaatvluchtelingen – dat er louter voor bedoeld is de aandacht van de inhoud af te leiden. Wees eens eerlijk.

1852 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Voorjaarnota 2016 Gebiedsvisie »