woensdag, 29 juni 2016 10:30

Gebiedsvisie

Bijdrage van Tineke Poortinga

Voorzitter,
Vandaag hebben wij het in de staten over de aanpak en uitvoering Gelderse Gebiedsopgaven. Zes Gelderse Gebiedsopgaven met ieder een eigen agenda vol met grote en kleine programma's of wellicht een icoon.

In dit omvangrijke dossier richt ik mij vandaag op het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen. Een gebied met 750 duizend inwoners, twee steden ieder aan een rivier, met twee betaald voetbalverenigingen en altijd een gezonde rivaliteit. Kan dit binnen de gebiedsopgave wel goed gaan? Een hele klus voor de gedeputeerde, lijkt ons.

Maar binnen de Gelderse Gebiedsopgaven trekken Arnhem en Nijmegen, verenigd in de strategische board, samen op. Met grootse en mooie plannen! Beide steden hebben dezelfde doelen, beide willen een bruisende binnenstad. Daar waar Arnhem kiest voor cultuur en bevrijdingstoerisme, wil Nijmegen als een historische en gastvrije stad bekend staan.

Omdat er inmiddels heel wat grootwinkel bedrijven zijn gesloten, wordt het inderdaad van (n)iets kopen in de stad, naar een plek waar je prettig kunt vertoeven en waar je ook nog fijn kunt leven. Let wel, we hebben het over de binnenstad!

Zoals wij hebben kunnen lezen in de MIRT agenda gaan Nijmegen en Arnhem voortvarend en slagvaardig aan de slag. Samen met de provincie gaat Nijmegen verder met het doorontwikkelen van het Ecosysteem innovatieve kennis /werklocaties van onder andere Novio Tech Campus In Nijmegen. De provincie heeft daar ook in verleden, vanuit het Stad en Regio programma gelden geïnvesteerd en wil dit nu blijven doen. Geweldig, zou je zeggen, ook aan de zuidkant van Nijmegen wordt hard gewerkt aan innovatie. Bedrijven zijn er blij mee en we hebben in de krant kunnen lezen dat het Chinese bedrijf Nexperia zich daar nu ook gaat vestigen. Wat een mooie opsteker voor dat gebied.

De vraag is echter of de gemeente Nijmegen deze komst ook waardeert. Immers, het gemeentebestuur van Nijmegen heeft groen licht gegeven om een bestemmingsplanwijziging op te starten. Doel daarvan is een gedeelte van het parkeerterrein vrij te geven voor de bouw van een moskee naast de hoogwaardige Campus Nijmegen. In de krant hebben wij al kunnen lezen dan ondernemers niet blij zijn met deze ontwikkelingen. Ik stel mij dan de vraag is in hoeverre kan een Chinees bedrijf een moskee als buur waarderen, gezien de spanningen in China met de Oergoeise gemeenschap in China.

Wij vragen ons af of de gedeputeerde, de gemeente Nijmegen ter verantwoording roept. Immers er zijn toch duidelijke afspraken gemaakt binnen de MIRT? Of ziet u een moskee op deze plek ook als icoon?

Nijmegen heeft nog meer in petto. Ze heeft de ambitie om het onoverzichtelijke en gevaarlijke stationsplein te verbeteren. Het plan is om volgens de MIRT de twee beeldbepalende gebouwen die daar staan te revitaliseren. Het gaat hier om het oude gemeente gebouw Metterswane en het voormalige Belastingkantoor.

Inmiddels is de herontwikkeling van het belastingkantoor al gestart door het COA en de gemeente Nijmegen. Hier gaan ze de komende twee jaar 500 vluchtelingen huisvesten en de acht jaar daarna 150 statushouders.

Betekent dit nu dat alleen de ambitie voor Metterswane blijft staan? Komt er een bijgesteld plan? Hoe moeten wij deze veranderingen binnen de MIRT lezen? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Ik rond af. Nijmegen heeft de laatste jaren verschillende miljoenen kostende blunders gemaakt. Om uw geheugen even op te frissen: foute stenen vervangen op Plein 1944, kosten €630.000. Een te smal olifantenpad (smal trottoir) op de Van Schaijk Maethonsingel. Ook hier zal de gemeente actie op moeten nemen en dan vorig jaar de geld over de balk smijterij voor Hilckmann a 21 miljoen en daar boven op ook nog eens 4 miljoen extra van de provincie voor deze oplichtersbende.

Arnhem en Nijmegen staan voor mooie uitdagingen waarbij de provincie als partner flink gaat investeren. Wij zouden aan de gedeputeerde willen vragen om met de gemeente Nijmegen goede afspraken te maken en deze afspraken ook te handhaven gezien het debacle rondom Hilckmann .

U vraagt aan PS de doelen die GS opstelt met partners te accorderen. Maar als partners en daar lijkt het op zo makkelijk van programma's projecten kunnen afwijken, is het voor de staten toch heel erg moeilijk om langs de lijn van de 15 uitgangspunten vinger aan de pols te houden.

Graag een reactie van gedeputeerde.

1388 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Energietransitie Windpark Bijvanck »