woensdag, 29 juni 2016 10:44

Windpark Bijvanck

Bijdrage van Eric Venema

Voorzitter,
In de vorige periode heeft PS een amendement aangenomen, waarin ze aangaf dat draagvlak verplicht onderdeel uitmaakt van de windvisie. Dat was echter toch wat al te veel draagvlak, dus heeft GS dat met behulp van het ministerie er maar weer snel uit gesloopt. Gedeputeerde Van Dijk refereerde daar nog aan in de commissievergadering.

Enkele weken (10 juni) geleden vond dhr. Van Dijk nog dat het wijzigen van bestemmingsplan t.b.v. een windpark een gemeentelijke aangelegenheid was... totdat één kleine gemeenteraad dapper weerstand bood aan de plannen en windpark de Bijvanck afwees.

Ja, maar dat was niet de bedoeling. In dat geval was de provincie verplicht om dan zelf maar met een inpassingsplan te komen, want het plan moest wel gewoon door. Is GS het met ons eens dat de 'gemeentelijke aangelegenheid' voor de bühne is en dat hier een kanjer van precedentwerking onder zit? Je legt het voor aan gemeente, die zegt nee, vervolgens maak je een inpassingsplan waarin je geen rekening mág houden met gemeente.

De hele geest van democratie wordt hier met voeten getreden. Graag reactie.

Het inpassingsplan wordt nu gemaakt op basis van de Wro (Wet Ruimtelijke Ordening). Dat is handig... voor GS, want als de burger in beroep gaat komt het gelijk voor de Raad van State. Als het inpassingsplan onder de Elektriciteitswet was gemaakt, had de burger extra beroepsmogelijkheden gehad. De burger wordt dus extra beroepsmogelijkheden bij de Bestuursrechter ontnomen. Kennelijk doet GS er alles aan om de burger zo weinig mogelijk tegemoet te komen. Wat blijft er nu nog over van uw wens tot draagvlak? Graag reactie

Overigens staat er in de Elektriciteitswet dat een provincie wel verplicht is om een inpassingsplan te maken maar niet noodzakelijkerwijs voor de aangevraagde locatie. Een alternatieve locatie mag ook. Heeft GS dit overwogen? Graag reactie.

Dank u wel.

1885 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Gebiedsvisie Gelderse leefbaarheid »