donderdag, 28 september 2017 16:39

Fipronil-crisis

Vz,

Voor ons ligt het debatverzoek van CU en SGP over de fipronil-crisis. Een beladen onderwerp, een molensteen om de nek van de pluimveehouders, voor velen het einde c.q. faillissement van hun bedrijf.

Maar, vz, hoe is deze situatie ontstaan ?

Alvorens hierover te debatteren is het wellicht zinvol om dit eens te bezien. Waarom hebben pluimveehouders hun toevlucht genomen tot dit niet toegelaten en middel bij het ontsmetten van hun stallen, doorgaans zonder dit overigens zelf te weten ? Het probleem ligt in de noodzaak van kostenbeheersing, de noodzaak om op de kleintjes te letten om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Concurrentie die komt vanuit o.a. de Oekräine, een land waar de hier inmiddels niet meer toegestane legbatterijen aan zijn verkocht: Een land waar niemand zich bekommert om dierenwelzijn. Een land waar niemand zich zorgen maakt over voedselkwaliteit. Daarom kunnen de pluimveehouders daar produceren tegen een lagere kostprijs dan de boeren hier, onze boeren spelen op een ongelijk speelveld.

Dit alles is een direct en oorzakelijk gevolg van het associatieverdrag met de Oekraïne.

Een verdrag dat ondanks het feit dat het 62% van de Nederlandse bevolking is afgewezen tòch doorgedrukt is.

Vz, om het geheugen even op te frissen:
Met dit in het achterhoofd stemden de aanvragers van dit debat, de SGP en de CU vóór de Tweede Kamer verkiezingen tegen het associatieverdrag, om er vervolgens in de Eerste Kamer , dit was in mei, dus ruim na de Tweede kamerverkiezingen, zonder blikken of blozen vóór te stemmen. Daarmee uiteindelijk de mening van de burger aan de laars lappende, de Nederlandse boer willens en wetens op achterstand zettende.

En dat doe ik dan met de vraag “ hoe geloofwaardig is nu nog het opkomen voor de pluimveehouders ? “ De problemen die zijn ontstaan hangen immers sterk samen met het Oekrïne-verdrag. Om dit debatverzoek hangt daardoor een zweem van onoprechtheid, het lijkt voor de bühne.
Zo met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet lijkt het enkel te dienen voor electoraal gewin.

Vz, ik sluit af. Natuurlijk zal de PVV onze agriërs steunen.
En de andere partijen moeten eens beter gaan nadenken wat hun kamerfracties doen!

2248 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Voorjaarsnota 2017 Najaarsnota »