dinsdag, 27 juni 2017 16:49

Voorjaarsnota 2017

Voorjaarsnota 2017

Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,
het moet voor het college een genot zijn om Gelderland te mogen besturen. Een prachtige provincie met mooie bossen, brede rivieren, pitoreske dorpjes en een paar grote steden.

Ondertussen staat op de kamer van de gedeputeerden een vetgemest spaarvarken voor politieke agenda. Deze wordt moeiteloos uitgerold m.b.v. een weinig kritisch Provinciale Statenleden.

Dat laatste blijkt wel uit de breed aangenomen motie 16M67 waarmee vrijwel de hele oppositie m.u.v. de PvdD en de PVV, bij de coalitie op schoot gaat zitten.
Dat is jammer, want je smoort hiermee het debat. Dat verklaart misschien ook wel het terugkerend gesteggel over het afknijpen van spreektijden tijdens de plenaire vergadering.
En dit geschiedt niet door de voorzitter, maar door de statenleden zelf.
Het lijkt een soort zelfkastijding, maar het is meer het gebrek aan de behoefte aan een debat, wellicht omdat alles toch al beklonken is.
Vrz, u begrijpt vast wel dat dat de PVV fractie niet van weerhoudt om stevig oppositie te voeren.

Vrz,
het college is ambitieus. Er is een forse investeringsagenda (560 mjn investeringsagenda 400 mjn midterm review).
De Gelderse ambitie is zo omvangrijk, dat de benodigde partners het tempo niet bij kunnen benen. Hierdoor blijft er veel geld op de provinciale plank liggen.
(2016 174 mjn, 2017 verwachting 60 mjn)
Daarnaast zijn de vooruitzichten qua inkomsten goed.
De PVV fractie snapt dan ook niet dat er niet gepleit wordt voor lastenverlichting.
De provincie kan het voortouw nemen en de opcenten op de wegenbelasting verlagen.
Maar vrijwel geen partij die hier voor pleit. Ja soms de VVD zo vlak voor de verkiezingen. Maar een motie van de PVV hierover heeft zij nog nooit gesteund.
Lastenverlichting zwengelt de achterblijvende binnenlandse consumptie aan. Als de provincie bereid is om een duit in het zakje te doen, volgt wellicht het bedrijfsleven ook eens met een loonsverhoging. Dan komen de lonen ook meer in lijn te liggen met de groei van het bruto binnenlands product.

Vrz,
Er is behoefte om helder te krijgen of het toevertrouwde belasting geld goed besteed wordt.
De projecten moeten langs de maatlat der indicatoren gelegd worden. Niets mis mee.
Voor concrete doelen is het resultaat makkelijk te meten. Een rotonde ligt er of het ligt er niet. Maar als de doelen vaag zijn wordt het een stuk moeilijker. Om dan toch maar wat te kunnen meten worden er nietszeggende indicatoren gedefinieerd. Dit om toch de boel te kunnen verkopen voor de buhne.
Dit is vooral te zien bij de agenda leefbaarheid. Maar wat is leefbaarheid? Dat valt niet in een definitie te vangen.
Buurten opknappen om verloedering tegen te gaan, dat snapt iedereen nog.
Maar leuke cluppies voor samenhang in de wijken?
Dat moet uit de mensen zelf komen.
Integratie?
Er is eerder sprake van een omgekeerde integratie: de politie gaat naar iftar maaltijden en basisschoolkinderen worden op hun knietjes gedwongen in de moskee.
Gemeenten die dit soort fratsen toestaan zouden gekort moeten worden op de inkomsten.

Vrz,
Het college probeert met man en money de Gelderse economie te stimuleren.
Er moeten meer banen komen. Men richt zich vooral op hoger gekwalificeerd werk.
Als Nederland zich wil onderscheiden op het mondiale vlak moeten wij het hebben van hoogwaardige producten, waar voor hooggeschoolde werknemers nodig zijn.
En daar zit een probleem.
Er zijn wel vacatures, maar deze zijn dikwijls moeilijk in te vullen.
Goed geschoold technisch personeel, waar de bedrijven om zitten te springen, is onvoldoende voor handen.
Het onderwijs sluit niet goed aan op de arbeidsmarkt.
De NOS meldde vorige week "bedrijfsscholen bezig met flinke opmars".
Door het falende onderwijs begint het bedrijfsleven zelf haar zaken te regelen.
Dit legt het vermogen tot handelen van het bedrijfsleven én het onvermogen van het beroepsonderwijs bloot.

Naast deze technische banen, is er ook behoefte aan laaggeschoolde arbeid.
De opmars van enerzijds de computers en robotten, en anderzijds de instroom van migranten maken dit probleem nog groter.
Gedeputeerde Markink gaf aan tijdens de commissie ABF:"mensen moeten zich kwalificeren voor de arbeidsmarkt, zij moeten zich blijven ontwikkelen".
Wijze woorden. Maar dit wordt heel moeilijk voor migranten, waarvan een groot deel dikwijls nauwelijks of laag is opgeleid. Meer dan de helft belandt in de bijstand en de rest vindt zeer moeilijk aansluiting op de arbeidsmarkt.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er juist naar Nijmegen €1,42 miljoen gaat voor een impuls van laaggeschoolde werkgelegenheid. Havanna aan de Waal heeft een diepverankerde asielindustrie, die naar hartelust meewerkt aan het importeren van werkeloosheid en armoede. Daarnaast nemen niet-westerse migranten nog meer islam mee, een ideologie die zich niet laat integreren en onverdraagzaam is tegen alles dat niet in het islamitische straatje past. Je kan er een regenboog zebrapad aanleggen, maar de vraag is of er echt wordt afgeremd voor b.v. een transgender.
Kortom onverdraagzaamheid wordt echt niet even weggepoetst met een Regenboog motie.

Vrz,
het doet de PVV fractie deugd dat het college de klimaatparagraaf, tot nu toe, links heeft laten liggen.
Ik zou zeggen "houden zo" en laat u vooral niet opjutten door de groene moraal ridders.
Dergelijke onzinnige zaken blazen de klimaatwaanzin alleen maar verder op.
Dat het klimaat en de hoeveelheid CO2 onderhevig is aan veranderingen is van alle tijden. Daarnaast staat de correlatie tussen menselijk handelen en deze veranderingen niet vast. Het is gewoon een politiek standpunt, waarmee een groep mensen zich verrijkt ten kosten van de gewone man en vrouw.
Om deze geldstroom opgang te houden en draagvlak te creëren, schromen de beleidsmakers niet om burgers angst aan te jagen en al op jonge leeftijd te indoctrineren. Scholen en politici laten zich er makkelijk voor lenen.

Recentelijk heeft Al Gore himself nog aangegeven bij Fox News dat het klimaatakkoord helemaal geen effect heeft op het zogenaamde klimaatprobleem, maar dat het een belangrijk signaal is. Bloomberg rekende uit dat dat signaal 12,1 biljoen dollar kost de eerste 25 jaar.
Dichterbij huis zien wij dat onze VVD collega meneer Meerburg ook mee gaat in deze waanzin. Hij twittert het volgende:
“Grote probleem met door mens veroorzaakte klimaatverandering is dat we wel maatregelen moéten nemen. Of wetenschap fout zit, of niet.“
Bij de vraag gesteld door andere twitteraar „Stuurt u ons even het bewijs“ twittert de heer Meerburg „Bewijs onnodig. Het gaat erom dat je het risico niet kunt nemen.“
Vrz, dit verwacht men toch niet van iemand die afdelingshoofd is aan de Wageningen Universiteit. Met dergelijke uitspraken werpt hij een smet op het wetenschappelijke karakter van deze universteit.
Of heeft deze universiteit naast de wetenschappelijke agenda wellicht een politieke agenda?

Vrz, het advies aan het college is, handel op feiten en niet op aannames. Laat die klimaatparagraaf voor wat het is en besteed uw tijd aan de islamparagraaf, die wel gaat over een groeiend probleem en ook te onderbouwen is met feiten.
De PVV fractie is 24/7 beschikbaar om het college in deze bij te staan.

Vrz, ik rond af.

Een gezond bedrijfsleven is de kurk waar de maatschappij op drijft. Daarom is het van belang dat het bedrijfsleven wordt gefaciliteerd. Dan doel ik op b.v. een goede infrastructuur en niet op allerlei subsidies voor innovatie projecten waarvan helemaal niet duidelijk is of deze zoden aan de dijk zetten.
Een gezond bedrijfsleven creëert banen, wat burgers aantrekt, die op hun beurt ook weer gefaciliteerd moeten worden. Ik denk dan b.v. aan betaalbare woningen in een veilige woonomgeving. En zeker geen onrendabele windmolens in de achtertuin.
Dit dient gerealiseerd te worden, binnen de kerntaken, met projecten met heldere doelen waarvan de resultaten concreet te meten zijn a.h.v. duidelijke indicatoren.
Dus geen beleid op aannames.
Op deze wijze kan het politieke bestuur aantonen dat iedere belastingeuro goed besteed wordt.

EINDE

2871 keer gelezen