vrijdag, 10 november 2017 10:04

Begroting 2017

Vrz,

de begroting 2018 of te wel de dans om de miljoenen.
De provincie houdt een dikke 4 miljard in kas, zorgt voor de kerntaken en spendeert nog eens miljoenen aan het eigen incestieuze netwerk, die zichzelf al lurkend aan het subsidie infuus, in stand houdt.

Vrz,

Ondanks alle stimulerende maatregelen is de economische groei mager.
Bedrijven met groeipotentie worden o.a. geremd door onvoldoende gekwalificeerd personeel, dit terwijl het opleidingsniveau in Nederland, door de bank genomen, hoog is.
Blijkbaar gaat er iets mis in het onderwijs. Het is dan ook in eerste instantie aan het onderwijs om te zorgen dat de opleidingen qua nivo aansluiten bij de vraag. Daarnaast moet de kans op werk betrokken worden bij de keuze van een opleiding.
Mensen moeten zich er van bewust worden dat zij aantrekkelijk moeten zijn voor de arbeidsmarkt.
Het verstrekken van miljoenen aan allerlei praatclubjes is dan ook een heilloze missie.
De enige die je daarmee aan werk helpt zijn de praatclubjes zelf.
Daarnaast kunnen ook de werkgevers, toekomstige werknemers prikkelen door een redelijk loon uit te betalen, i.p.v. over de oostgrens te lonken naar goedkope arbeidskrachten.

Vrz, ondanks alle inspanningen van de overheid zal er helaas een groot deel van de bevolking laag opgeleid zal blijven .
Liefst 18% van de 15 jarigen is laaggeletterd. Deze groep is heel moeilijk in beweging te krijgen.
Deze groep wordt ook nog vergroot door de migratie, 12% van de migranten is analfabeet.
De rijksoverheid trekt de beurs voor €80 miljoen per jaar om het gevecht aan te gaan tegen laaggeletterdheid.
De vraag is dan ook waarom het college hier boven op óók nog €200.000 subsidie wil verstrekken.
Is dit extra geld? Of komt dit geoormerkt via het Rijk naar de provincie? Graag een reactie van het college.

Vrz, omwille van de groene religie transformeren wij er wat af.
De energie transitie. Samen in de versnelling, maar is eigenlijk meer samen op de rem.
De eiwit transitie, terwijl een groeiende groep halal slacht, moet de rest aan de wormen.
De transitie naar de fiets! Alsof wij al niet genoeg fietsen.
Als wij het onderzoek van het kenniscentrum CROW-Fietsberaad kunnen geloven zijn er zo veel fietsers dat 10% van de fietsers, vooral in de grote steden, de fiets willen laten staan en de auto of bus willen pakken. Dit vanwege drukte op de fietspaden en het niet kunnen stallen van de fiets.

Vrz, misschien moeten wij ons eens afvragen of wij niet gewoon met te veel mensen op een te klein stukje grond zitten.
Blijkbaar deelt het college deze stelling niet. Zij is er trots op dat zij er in geslaagd zijn,ondanks de krappe woningmarkt, toch in de eerste helft van 2017 bijna 2300 statushouders met voorrang te hebben gehuist. Dit aantal is bijna 50% meer dan de taakstelling.
(Het aantal inwoners in Gelderland in 2016 flink is toegenomen met 12.500, waarvan meer dan de helft door buitenlandse migratie.)
Naast de financiele druk, zal dit ook extra maatschappelijke druk geven.
De vraag is ook of deze laatste groep mee gaat over de regenboog.

Vrz, het is u vast niet ontgaan dat de Wageningen Universiteit, afgekort de WUR volgend jaar 100 jaar wordt! En wie jarig is geeft een feestje. Nu is het zo, als ik zelf jarig ben, ik ook vaak een feestje geef. Ik moet dat dan wel zelf betalen. Nu geef ik wel toe dat ik niet zo wereldberoemd ben als de WUR, ik niet zo veel onderzoeken op mij naam heb staan als de WUR en ik ben ook niet geïnstitutionaliseerd als de WUR, maar toch.
Het college stelt voor om €0,5 miljoen partygeld te verstrekken. Dit ook omdat het feestelijke programma zowel de economische als de maatschappelijke relevantie van het onderzoek van de WUR zichtbaar maakt. Alsof de activiteiten van de WUR onzichtbaar zijn.
Vrz, om de week prijkt op de voorpagina van de zaterdageditie van de Volkskrant een advertentie van de WUR. Daarin is te lezen waar ze zo al mee bezig zijn.
Oké, dit is nationaal niveau.
Maar vrz, ik denk dat het gratis mogen studeren van vluchtelingen aan de WUR zeker extra zal bijdragen aan de internationale bekendheid!

Vrz, ook wil het college het vestigingsklimaat op de campus van Wageningen verbeteren.
Er zou een nieuw schakelstation moeten komen met meer stroomcapaciteit per aansluiting, die nodig is voor de vestiging van Unilever.
Gelukkig hebben wij de netbeheerder, Liander. U weet wel de kip met de gouden eieren van Alliander.
De netbeheerder is verplicht om derden aan te sluiten op de netten binnen een redelijk termijn.
Niet dat de WUR zonder een dergelijke aansluiting zit, maar aan deze aansluiting zit een voorwaarde verbonden, dat enkel gebouwen die onderdeel zijn van de WUR aangesloten mogen worden. Voor uitzonderingen kan er wel ontheffing gevraagd worden bij de ACM.
Deze onafhankelijke toezichthouder houdt o.a. toezicht op mededinging met als doel een gelijk speelveld voor bedrijven.
Dit is de reden waarom de ACM deze ontheffing niet afgeeft voor een multinational als Unilever of een toekomstig ander bedrijf. Het zou namelijk een vorm van staatssteun zijn met als gevolg concurrentie vervalsing.
Vrz, de PVV fractie vindt dat het college behoedt moet worden om meegezogen te worden in een dergelijke constructie. Ik dien dan ook namens de PVV een amendement in met het verzoek geen €1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het toekomstbestendig maken van de huidige elektriciteitsvoorzieningen op de campus Wageningen. En niet de grondslag vast te stellen voor een subsidie aan Liander van maximaal € 1,5 miljoen voor het schakelstation.

Vrz, naast dat het college trots meldt dat zij in 2018 elke dag bussen en treinen in onze provincie laat rijden, gaat zij ook de opcenten niet verhogen.
En met ruim 4 miljard in kas wordt er óók niet ge-indexereerd! Gekkenhuis!
Maar het is eigenlijk een slap resultaat van een slappe motie, waarin PS héél voorzichtig vroeg, zo met de verkiezingen vlak voor de deur, om te onderzoeken of de opcenten verlaagd kunnen worden.
Een PVV motie, die gewoon recht voor zijn raap vroeg om verlaging van de opcenten durfden zij niet te steunen.

Vrz, aan de ene kant wordt de rode loper uitgerold voor bedrijven, terwijl aan de andere kant de agrarische bedrijven het leven zuur wordt gemaakt. Heb je met veel moeite de mestboekhouding op orde, komt de uitrol naar Boert Bewust. Boeren zouden zich moeten ontwikkelen tot maatschappelijk verantwoorde ondernemers, alsof ze al niet genoeg groen geneuzel aan hun hoofd hebben.
Als je voldoet aan de gestelde regels krijg je het Boert Bewust Label in de vorm van een certificaat.
Een dergelijk certificaat is niet verplicht.
Toch is het oppassen geblazen. Voor dat je het weet wordt dit door maatschappelijke druk informeel wel een verplichting.
De AFA's van deze tijd zijn niet vies van boertje pesten. Dergelijke groeperingen worden dikwijls koest gehouden met een plekje aan de subsidie trog.
Vrz, er wordt te vaak vergeten dat dank zij onze boeren onze provisiekast goed gevuld is.
Ik zou zeggen: Hulde aan onze boeren!

Vrz,
veel boerenbedrijven hebben opstallen met asbest daken. Nu dienen deze daken voor 1 januari 2024 gesaneerd te zijn. Deze sanering gaat gepaard met hoge kosten, ook omdat naast de sanering, ook vaak een nieuw dak nodig is.

Het college geeft aan dat de asbestsanering versneld moet worden.
De asbestsanering zou voor heel Nederland €1 miljard kosten. Als er dan ook nog nieuwe daken geplaatst moeten worden, kan er zo maar €2 miljard bij komen. Dit zijn torenhoge kosten.
De vraag aan het college is: is er een kostenraming voor handen betreffende de provincie Gelderland? Zo ja, is sanering in combinatie met het plaatsen van nieuwe daken financieel wel een haalbare kaart?
En zijn er b.v. andere goedkopere oplossingen, zoals b.v. het coaten of sealen van de asbestdaken?
Dit kan namelijk een interessant alternatief zijn, omdat de kans heel groot is dat de deadline niet gehaald wordt, o.a. door het kostenaspect. En wellicht ook door capaciteit gebrek.

Het kan toch niet zo zijn, dat de asbest sanering zo maar het laatste duwtje kan zijn naar de financiële afgrond? Of is dit juist de bedoeling?

Vrz, de PVV fractie ziet uit naar de reactie van het college.

2201 keer gelezen