vrijdag, 10 november 2017 14:10

Spreektekst collectief lidmaatschap Satenlidnu

Voorzitter, een collectief lidmaatschap voor beroepsvereniging Statenlidnu. Een voorstel vol wollige taal en wij-zijn-allemaal-één goed-gevoel-mantra.
Wij hebben zelfs al de uitnodiging gehad voor de eerste kick-off bijeenkomst in Overijssel! Is dat even handig, wij moeten het besluit nog nemen maar blijkbaar kent het bestuur de mentaliteit van de Gelderse Statenleden al genoeg om de uitnodiging maar vast te sturen.

Voorzitter, wij bespreken hier deelname in een vakbond voor Statenleden. Voor volksvertegenwoordigers!
Een cluppie om onze belangen als Statenlid te behartigen; wat maakt dat van het Statenlidmaatschap dan? Belangen behartigen is zo ongeveer de corebusiness van het zijn van volksvertegenwoordiger.
Als er al een cluppie nodig is om de belangen van volksvertegenwoordigers te behartigen; betekent dat maar 1 ding: dan ben je gewoon niet goed in je werk. Dan moet je jezelf en je achterban een plezier doen en een ander vak kiezen.
Als je immers een vakbond nodig hebt om je eigen belangen te behartigen staat er in ieder geval 1 ding vast; dan ben je geen volksvertegenwoordiger

Voorzitter, het idee is dan ook om collectief lid te worden zodat De belastingbetaler er een stuk minder voor hoeft te betalen: maar liefst de helft! zelfs een collectieve zorgverzekering levert je niet zoveel voordeel op (10%).
De Belastingbetaler krijgt dus een fikse korting! Nou, nou, daar zal de belastingbetaler blij mee zijn. Een korting op het lidmaatschap voor een cluppie van onkundige volksvertegenwoordigers.
Maar eigenlijk is het “collectieve” aan dit lidmaatschap alleen maar om, sluipend, meer leden te kunnen werven en, vooral, om de baantjesmachine aan de gang te houden. Een Gelders Statenlid is al secretaris van deze club. Dus het draait allemaal weer lekker!

Maar collectief of niet De belastingbetaler moet in ieder geval voor de lidmaatschapskosten opdraaien is het idee. Compleet van de zotte.
Want voorzitter, het staat natuurlijk eenieder vrij om te bepalen waar hij/zij lid van wil worden; maar dan wel voor eigen rekening.
Als het allemaal zo’n fantastische en belangrijke club is dan moet het ook geen probleem zijn om het lidmaatschap uit eigen zak te betalen.
Lijkt mij ook veel beter werken: als je je lidmaatschap zelf moet betalen heeft het ook meer waarde en ben je ook meer betrokken.
Aan de andere kant, als de Statenleden en fractievolgers het niet zelf willen betalen dan vinden ze het blijkbaar toch niet zo geweldig en belangrijk. Is het dan toch alleen maar bedoeld om meer geld te krijgen en vriendjes van baantjes te voorzien?

Voorzitter, nu we het toch over geld hebben.
Want dat is eigenlijk het uiteindelijke hoofddoel van deze club. Ze willen meer geld! Het Statenlidmaatschap wordt “te weinig gewaardeerd en een merendeel vindt de financiële vergoeding te laag”.
Dan heb ik wellicht een nieuwtje: voor nog minder dan onze schadeloosstelling die wij hier verdienen moeten sommige alleenstaanden in de bijstand een maand lang rond zien te komen Dus zo slecht is het financieel niet met ons gesteld.
Daarnaast doen velen van ons dit werk naast hun reguliere baan.
En voor wat betreft de PVV: vanuit een overtuiging en voor onze kiezers, en niet voor het vullen van de eigen portemonnee. Het belang van de kiezers staat namelijk voorop en daar kies je voor als volksvertegenwoordiger.

Voorzitter, lidmaatschap voor de beroepsvereniging Statenlidnu is niets anders dan een teken van onkunde van ieder Statenlid of fractievolger die hiervan lid wil worden. De PVV doet hier niet aan mee en peinst er niet over om zelfs maar na te denken over een lidmaatschap van dit cluppie.
En tegen de voorstanders van dit voorstel zou ik willen zeggen: kunnen zij niet beter iets anders gaan doen?

566 keer gelezen