woensdag, 30 mei 2018 10:32

Jaarstukken 2017 - Inbreng Marjolein Faber

Vrz,
over 2017 houdt de provincie ruim €17 miljoen over, een doorn in het oog van onze collega's big spenders, wiens grootste zorg is: onderbesteding.
Alsof er geen extra kruiwagen met geld de Midterm Review is ingefietst.
Gedeputeerde Markink heeft aangegeven dat het college gelukkig is afgestapt van overprogrammering.
Een wijs besluit.

Doordat o.a. onze partners minder geld op de plank hebben liggen, sterker nog, zij hebben door de bank genomen vaak schulden, stremmen de uitgaven.

Vrz, je zou dan kunnen zeggen, wij gaan iets doen aan de inkomsten kant.
Vrz, laten wij het hebben over de opcenten! En dan niet zo slap VVD verzoek om een onderzoek, maar gewoon gaan voor harde cash, dus verlaging van de opcenten.
Het is toch niet uit te leggen dat wij als één van de rijkste provincie ons bevinden in de hoogste regionen qua heffing terwijl veel Gelderlanders met hangen en wurgen de maand rond moeten komen..
Vrz, ik ga wéér een poging wagen, en dien bij deze een motie in met het verzoek aan het college om de opcenten te verlagen.

(In het coalitie akkoord Ruimte voor Gelderland:
In de jaarrekening 2014 is een meevaller in de opcenten motorrijtuigenbelasting verantwoord. Deze meevaller (ca 2.5 miljoen euro) heeft een structureel karakter. De meevaller wordt ingezet voor structurele verlaging van het tarief van de opcenten motorrijtuigenbelasting. )

Vrz,
de groengekke klimaat religie heeft een stevige basis gevonden in de provincie Gelderland.
Alle hens aan dek!
Want voor dat je het weet verandert Nedeland in een Sahel land of worden wij geteisterd door tropische tyfoons! En welke kant het op zal slaan? Geen idee!
Het college geeft aan: wij moeten doen aan klimaat adaptie met als doel minder slachtoffers en minder kosten.
Vrz, het eerste klimaat slachtoffer moet in Nederland nog vallen!
Of is het college bang voor Belgische taferelen? Afgelopen weekend onsnapte daar vijf asielzoekers, waarvan één gelinkt is aan een terreurnetwerk, uit een gesloten centrum. Dit was mogelijk door stroom uitval ten gevolgen van regenval. (Steenokkerzel bij Brussel)
Ik zou zeggen, nog een reden voor "grenzen dicht"!

(Een van de vijf ontsnapten is een man die gelinkt is aan een terreurnetwerk. Het gaat om drie Marokkanen, een Algerijn en een Rus)

Vrz, en hoe zit het met de lagere kosten?
Deze worden juist torenhoog! Onbetaalbaar voor Henk en Ingrid, maar prettig voor bepaalde bedrijven, verzekeraars en de overheid.
Want het is gewoon een ordinair verdien model.

Dat verklaart ook dat Jesse comfortabel bij premier Rutte op schoot zit en hem de groenlinkse waanzin in zijn oor lispelt.
Want wat het nu concreet gaat opleveren weet ook het college niet. Dus ze doen maar wat. Er wordt bestuurt op basis van aannames. En heb het lef niet om tegen de stroom in te gaan. Het provinciale devies is: mee peddelen met de groene mainstream.

(Beantwoording:
Er zijn in de afgelopen jaren meerdere voorbeelden van schades door extreem weer, zoalsbijvoorbeeld in Kockengen in 2014 en in Brabant en Limburg in 2016. In Gelderland zijn geen gegevens over hoogten van schade. Financiële instellingen, zoals DNB en Verbond van Verzekeraars maken zich zorgen over hun investeringen. Premies voor verzekeringen kunnen als gevolg van de klimaatverandering fors stijgen.
Door klimaatadaptatie kunnen we de schade zo veel mogelijk beperken. In welke mate is moeilijk te zeggen omdat nog niet duidelijk is tot welke extreem weersituaties de klimaatverandering precies zal leiden. )

Vrz,
terwijl u zich sterk maakt voor sterk bestuur, maakt uw eigen college er een zooitje van.(archief:geen ondertekende overeenkomst ENKA;verhuiskosten direkteur Kalmthout; zandwinning Beuninger Plas, Verdaas)
Tijdens de vorige plenaire vergadering heb ik, namens mijn fractie, het kasrondje inzake landgoed Biljoen, onder de aandacht gebracht. Het college bouwde een constructie zodat het mogelijk werd staatssteun te verlenen zonder dat het opviel.
Zelfs de Provinciale Staten gaven geen sjoeche en stemde tegen een PVV motie om dit soort situaties te voorkomen en het college voor dergelijke praktijken te behoeden.
Maar, vrz, de PVV fractie laat zich niet ontmoedigen.

Ik val maar met de deur in huis. De container Terminal Nijmegen.
Om de €2 miljoen van het Ministerie binnen te harken bouwde het college weer een constructie op om aan de voorwaarde te kunnen voldoen van het Ministerie.
De €2 miljoen zou alleen vertstrekt worden als de haven eigendom zou zijn van de overheid.
Dat laatste had het college écht geen zin in. Geen nood!
Het college tuigde de stichting Container Terminal Nijmegen op, waar zij eigenaar van werd. Vervolgens hang je daar een vastgoed B.V. CTN onder, die de haven en de kade in eigendom had. En zo ben je klaar voor de staatssteun.
Vervolgens verstrekte het Ministerie, er van uitgaande dat het snor zat, de €2 miljoen.
De provincie deed nog een lieve duit in het zakje van de stichting en cofinancierde €1 miljoen.
Jaren later blijkt, dat in februari 2018 de boel verkocht is.
De vraag is aan wie? En hoe zit het met de miljoenen staatssteun?
Graag een reactie van het college.

Vrz, op papier mag het allemaal kloppen, maar in de praktijk schuurt het.

1926 keer gelezen