woensdag, 04 juli 2018 14:30

Voorjaarsnota 2018

Vrz,

geld baart onrust.
En zo ook binnen onze provincie.
Collegae Statenleden buitelen over elkaar heen en krakelen over onderbesteding.
En het college wil best wel leuke programma's uitvoeren, die zonder de riante NUON gelden nooit uitgevoerd zouden kunnen worden.

En waarom moet overblijvend geld wéér worden uitgegeven?

Waarom is het idee geopperd om positieve saldo's in te zetten voor structurele verhoging van budgetten, terwijl nu al geld op de plank blijft liggen?
Waarom niet gaan voor lastenverlichting?
Vrz, omdat het provinciale bestuur zelf op de centen wil zitten en zo naast de kerntaken allerlei verspillende leuke projecten wil optuigen.

Vrz, herinnert u nog het 9 miljoenen project "22 toiletten op het station"?
Nu is de PVV niet tegen toiletten bij een station,; je zou maar nodig moeten!
Maar we hadden wel miljoenen kunnen besparen als we toiletten naast het station hadden gebouwd i.p.v. op het station.
Tot mijn stomme verbazing komt GS met een nieuwe variant op de proppen. Een duurzaam toilet tegenover het station zonder aansluitingen.
Vrz, zouden ze op de kleintjes gaan letten? Helaas niet.
Indertijd waren de kosten voor de toiletten op het station schreeuwend duur omdat een WC echt aangesloten moet worden op het water en de riolering.
Helaas is duurzame toilet tegenover het station, zonder enige aansluiting ook fors aan de prijs. €250.000,-! Daar zit dan wel de schoonmaak bij.
Maar de grote vraag rest waar laat je je boodschap? De gedeputeerde wist het ook niet....

Vrz, een nog waanzinniger idee is om extra geld in de bodemloze klimaat put te storten.
In hoeverre de mens invloed heeft op het klimaat is volstrekt onduidelijk, maar toch schroomt het bestuur niet om miljarden belastinggeld in dit groene gat te smijten.
Naast dat VVD, CDA, D66, PVDA, CU, SP en GL een knettergekke klimaatwet gaan steunen, komt de Gelderse D66 met een motie om boven op de torenhoge kosten nog eens extra €30 miljoen per jaar te laten verdampen.
Dit gesteund door VVD, PVDA, CDA en ja wel hoor ook door de SP. En GL zal ook wel mee gaan doen.
Dit terwijl de lage inkomens in verhouding het meeste aan de duurzame rekening gaan betalen.

En de nieuwste hype: de anti gas terreur.
De markt wordt overspoelt met gas en Nederlandse huishoudens moeten van het gas af.
Dit terwijl gas, door de korte koolstof keten weinig CO2 uitstoot geeft.
Dat zou toch als muziek in de groene oren moeten klinken.
Het tweede voordeel van gas is dat een electriciteitcentrale die er op draait, snel op en af geschakeld kan worden. Dat is handig voor als het donker is en het niet waait.
Of is de volgende stap nadat wij continu betutteld worden over voeding en bewegen en zelfs een kinderbadje niet meer in de wijk mag, dat wij door diezelfde overheid naar bed worden gestuurd zodra het donker wordt.
Ik kan u verzekeren dat dat de totale menselijke footprint zeker gaat verhogen!
Misschien een ideetje voor de Achterhoek!
Vrz,maar eigenlijk gaat het helemaal niet om het klimaat.
Het is een ordinair verdien model.
In Nederland is belastingdruk zo hoog, dat de belastingschroef is dol gedraaid. Die kan je dus niet nog strakker aandraaien. Dus verzin je in het geniep wat anders.
Hersenspoel de burgers, maak ze bang en laat ze hun angst afkopen met b.v. de warmtewisselaar.
Een soort aflaat. In de Middeleeuwen konden de mensen bezwaarde gewetens afkopen bij de Rooms Katholieke kerk. Op deze wijze werden de eigen zonden kwijtgescholden.
Dus vrz, wil de overheid iedereen aan de warmtewisselaar en vervolgens doet niemand meer een oog dicht van de herrie én de hoge groene energierekening.

Vrz, de PVV fractie verzoekt dan ook aan GS om geen extra geld uit te geven aan het klimaat initiatief provincie Gelderland. Sterker nog: er moet geen euro meer naar die groene religie.

Bij deze wil ik dan ook namens de PVV fractie een motie indienen met het verzoek
geen enkele euro meer te besteden aan de klimaatwaanzin.

Vrz, omdat de Provincie Zeeland er een zooitje van heeft gemaakt, wordt er €5,4 miljoen uit de Gelderse portomonnee geschud.
Zeeland heeft zichzelf diep in de financiële problemen geholpen.
In 1973 werd de kerncentrale Borssele in gebruik genomen.
Aanleiding voor de bouw was een contract met de Provinciale Zeeuwse Elektriciteitsproductie Maatschappij en de Franse aluminiumproducent Pechiney.
Naast dat Pechiney grote hoeveelheden elektriciteit nodig had voor het productie proces, was het bedrijf één van de grootste werkgevers van Zeeland.
Dit bedrijf, ging later onder de naam Zalco N.V. in 2011 failliet. Hierdoor viel een grote afnemer van elektricteit weg.

Ondertussen was het eigendom van de kerncentrale over gegaan (1990) op EPZ. EPZ is voor 30% eigendom van het Duitse RWE en 70% eigendom van Delta, die vervolgens weer voor 50% in handen is van de provincie Zeeland.
(De centrale zal in gebruik blijven tot 2033.) In het verleden is de kerncentrale winstgevend geweest.
De vraag is: heeft het bedrijf in goede tijden, een reservering gemaakt voor de ontmanteling? Of heeft men enkel potverteert? Graag een reactie van de gedeputeerde.
(in 2006 heeft het Rijk met de eigenaars een afspraak gemaakt om €250 miljoen te investeren in een fonds voor duurzame energie)

Ook de chemische fosforfabriek Thermphos nam veel stroom af en was ook een grote werkgever in Zeeland. De fabriek viel toen nog onder Hoechst.
De economische voordelen hadden ook een schaduwkant.
De eigen Zeeuwse bevolking in het nabijgelegen Nieuwdorp gingen gebukt onder stank en vervuilende uitstoot van dioxines en cadmium.
Al in 2010 uitte de VROM inspectie kritiek op de provinciale handhaving, of liever gezegd geen handhaving.
De Zeeuwse Provinciale Staten stelden vervolgens de commissie Mans in.
Deze commissie concludeerde dat de Provincie Zeeland niet adequaat heeft gehandhaafd en het economisch belang boven het welzijn stelde van haar burgers.
Nu zitten ze met de gebakken peren en moet er een ernstig vervuild terrein van ongeveer 57 hectare gesaneerd worden. Kosten: ongeveer €100 miljoen.
Natuurlijk ligt de primaire oorzaak bij de werkwijze van Thermpos en Hoechst.
Maar de provincie Zeeland heeft het bedrijf de ruimte gegeven en heeft gefaald als toezichthouder en handhaver.

En nu wordt dit wanbeleid afgewenteld op de belastingbetalende burger in Nederland en in het bijzonder in Gelderland.
Bovendien heeft het een precedentwerking op het moment dat wij gaan betalen voor dit wangedrag. Het is wachten op een volgende falende provincie. En dan is het lastig om dan niet bij te dragen.
En vrz, heeft de provincie Zeeland ook mee betaald aan de ontmanteling van de kerncentrale in Dodewaard?
Namens mijn fractie dien ik bij deze een amendement in om punt 7 uit het besluit te verwijderen, zodat er geen €5,4 beschikbaar gesteld wordt voor de financiële problematiek in Zeeland.

Vrz,
Zoals u weet staat de PVV voor het behoud van cultureel erfgoed. En daar past in conservering en registratie archeologische vondsten.
Ook restauratie van het Loo heeft onze goedkeuring met die kanttekening dat wij de kosten nauwlettend in het oog houden. Wij worden dan ook niet warm de €1 miljoen voor de promotie en marketing campagne bij heropening in 2021.
Gewoon onze Koning vragen voor de heropening. Daar kan geen reclame bureau tegen op. Gedeputeerde Markink heeft al aangegeven dat het college gaat voor koninklijke aanwezigheid, dus die één miljoen kan in de pocket blijven.
Ook is de schatting van de gewenste toename van bezoekers veel te optimistisch. Het aantal zou toenemen van 350.000 tot 500.000. Ik durf u te voorspellen dat dat niet gaat gebeuren. En dan kan het niet zo zijn dat er weer even gepind wordt bij de provincie.
Mijn vraag aan het college is dan ook: in hoeverre is het college bereid om eventuele gaten in de begroting, die ontstaan zijn door tegenvallende bezoekers aantallen, te dichten?

Vrz, naast de publiekstrekker het Loo, hebben wij in Gelderland ook het Openlucht Museum.
Het museum vraagt provinciale bijdrage voor de onderduikerswoning familie Gies.
Een goed initiatief zodat wij niet vergeten wat de Joodse bevolking is aangedaan.
Zeker in een tijd met groeiend antisemitisme.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat tegelijkertijd het Openlucht Museum ook een moskee wil bouwen. Een symbool van een ideologie die onverdraagzaamheid naar joden, christenen en de rest van de ongelovigen uitdraagt. Zodra het museum dit werkelijk gaat uitvoeren, moet er nooit meer één cent subsidie verstrekt worden door de provincie aan dit museum.
Namens mijn fractie dien ik dan ook een motie in met dit verzoek.

Vrz,
om nieuwbouw te starten heeft het Nationaal Bevrijdingsmuseum Groesbeek een garantiestelling nodig van €400.000,- . De volgende vragen zijn gesteld: waar is deze garantiestelling voor nodig en in hoeverre wordt de garantiestelling uiteindelijk een betaling. Heeft de gedeputeerde hier al antwoord op?

Vrz,
Doordat er steeds meer gewinkeld wordt op het internet staan er steeds meer winkels leeg.
De woningmarkteconoom Christian Lennartz van de Rabobank koppelt dit aan de vraag naar woningen.

En kwam met het idee om leegstaande winkelruimte om te bouwen naar woningen.
I.p.v dat 3,16 miljoen vierkante meter winkelvloeroppervlak staat te versloffen, kan de droom werkelijkheid worden van menig woningzoekende.

Daarom ook het verzoek aan het college om het ombouwen van langdurig leegstaande winkelruimten naar woonruimte nader in overweging te nemen.
Voor dit verzoek dien ik namens de PVV fractie een motie in.

Vrz, ik rond af.
Onze boodschap aan het college is:
maak Gelderland aantrekkelijk voor bedrijven en burgers door goede infrastructuur.
En hef geen tol op de A15 als wij nog miljarden op de plank hebben liggen.
Het is toch om je dood te schamen.
Het is dan ook onbegrijpelijk dat de fractievoorzitter van de VVD durft uit te kramen dat het banaal is om geen tol te heffen. Het toppunt van arrogantie!
Help bedrijven adequaat met het verstrekken van vergunningen.
Verder zorg voor betaalbare huizen.
Stop met het pesten van onze agrariërs.

Dat brengt mij tot de aangenomen motie 15M16 over de fibronil crisis.
Wat is de status van deze motie? Heeft het college een brief gestuurd naar de Minister waar mee de problematiek onder de aandacht gebracht wordt betreffende het contact tussen de boeren en de NVWA inzake mestafvoering en het vrij geven van bedrijven? En waarin gepleit wordt voor een efficiëntere dienstverlening?

1697 keer gelezen