donderdag, 28 maart 2019 17:32

Duiding verkiezingen

Vrz,
Terwijl de gevestigde elite zich wentelde in eigen genoegzaamheid, heeft de kiezer gesproken en het provinciehuis eens goed laten schudden op haar grondvesten.
En daar is niets mis mee. 
Nu het stof is neder gedaald rijst de vraag hoe gaan wij nu verder?

De VVD gedeputeerde Markink nam het voortouw en regelde in overleg, een VVD compaan in de persoon van Mark Boumans, om de gevoelens bij de partijen eens goed in kaart te brengen.

En wij kregen allemaal een uitnodiging om op audiëntie te komen. 
Dit verdeelt over twee dagen.
Het lijkt er op dat de eerste dag de moetjes moeten komen en de tweede dag de kansparels.
Het is namelijk opvallend dat de tweede dag de coalitie partijen komen plus de twee winnaars GroenLinks en Forum voor Democratie.
Vrz , het lijkt er op dat de huidige coalitie in eerste instantie zelf verder wil gaan, aangevuld met één van de winnaars. 

Vrz, tijdens de officiële bekendmaking van de verkiezingsuitslag afgelopen maandag nam de lijsttrekker van het Forum voor Democratie al gebroederlijk plaats naast de VVD gedeputeerde Markink, die zich al comfortabel had genesteld in het college vak. 
Maar niet alles is wat het lijkt.
Gaat de nieuwkomer woord houden en daadwerkelijk doen wat er gezegd is vóór de verkiezingen?
Of zijn ze klaar om onder het mom van compromissen zich te laten institutionaliseren?
De PVV fractie zal het met interesse volgen.

Vrz, terwijl Jesse niet wilde springen en genoegzaam op schoot bleef zitten bij Rutte, kan het zo maar zijn dat in deze zaal wel een groen linkse springer zit.
En zou de de huidige coalitie bereid zijn om de burgers de klimaatreligie, onder aanmoediging van GroenLinks, door de strot te duwen om ze vervolgens zowel financieel als mentaal tot wanhoop te drijven.
Gezien het stemgedrag van de afgelopen jaren vrees ik van wel.

En laten wij niet vergeten dat onder leiding van de VVD-er Ed Nijpels snode plannen zijn uitgebroed die nu van de klimaattafels rollen . 
En dit alles in het geniep, omdat men er drommels goed van bewust is dat dit allemaal niet zo lekker ligt bij de burgers.

Vrz, een prangende vraag is, zakt de oude coalitie zo diep, dat ze in zee gaat met een partij met een dubieuze achtergrond.
Menigeen herinnert zich de GroenLinkse wethouder Bogers nog die schaamteloos het ambtsgeheim schond door in het diepste geheim vertrouwelijk informatie door te spelen aan de omstreden Vereniging Milieu Offensief over Volkert van de Graaf, de moordende milieu activist .
Peter Siebelt schrijft het volgende in zijn boek Eco Nostra, ik citeer: "Dit opmerkelijke handelen van Bogers staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een jarenlange en goed georganiseerde geheime oorlog tegen de politie en inlichtingen diensten. Groen Links speelt een belangrijke rol in deze strijd die tot op de dag van vandaag in volle gang is. <einde citaat> 
Wil de oude coalitie geassocieerd worden met deze ondermijning van nationaal beleid?
Gaat de coalitie kleur bekennen? 

Vrz, ik kan u vertellen, dit is echt niet meer recht te praten met een integriteitsdag.
Om de bewustwording te vergroten in het Gelders bestuur stelt de PVV fractie, middels een motie, voor om i.p.v. de integriteitsdag een boekbespreking te houden over het boek "Eco Nostra". Wij kunnen dan Peter Siebelt uitnodigen voor nadere toelichting. 
Ik dien dan ook, namens de PVV fractie een motie in met het volgende verzoek aan GS:
i.p.v. de integriteitsdag een boekbespreking te organiseren betreffende het boek “Eco Nostra”.

Vrz, de PVV zal in het proces van coalitievorming pal blijven staan achter de standpunten die wij hebben aangegeven vóór de verkiezingen.
Een kort resumé:
de PVV gaat voor lastenverlichting, 
voor betaalbaar houden van energie, 
voor mobiliteit,
voor betaalbaar wonen, 
voor behoud van cultureel erfgoed
en natuurlijk gaat de PVV voor de-islamiseren.
Als er partijen zijn die denken, dat willen wij ook, dan zijn wij uw partner.

MOTIE:

Vergadering Provinciale Staten op 28-3-2019

Motie (art. 37 RvO)

Onderwerp: boekbespreking Eco Nostra
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28-3-2019
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat,

  • er een dubieus netwerk is opgebouwd als een spekkoek in verschillende lagen en organisaties;
  • de bovenste laag van deze spekkoek de onderste lagen subsidieert, gedoogt en ideologisch ondersteunt, hetgeen tot excessen leidt in de onderste lagen waaruit o.a. Volkert van de Graaf voortkwam en activisten zoals hij zich vrijelijk kunnen bewegen;
  • er enkele politieke partijen zijn o.a. Groen Links, die onderdeel uitmaken van de bovenste laag van dit dubieuze netwerk;
  • Statenleden en het college zich bewust moeten zijn van deze ondermijning van nationaal beleid;

Is het verzoek aan GS het volgende,
i.p.v. de integriteitsdag een boekbespreking te organiseren betreffende het boek “Eco Nostra”
en gaan over tot de orde van de dag.

2080 keer gelezen