vrijdag, 07 juni 2019 13:47

Het nieuwe Gelderse college

5 juni 2019
Marjolein Faber

Vrz,

nadat de kiezer gesproken heeft is het provinciale bestuur aan zet.
Ons wordt altijd wijs gemaakt dat de Provinciale Staten het hoogste bestuursorgaan is in de provincie, maar ik denk dat het meer de zittende elite is. De grootste winnaar zit namelijk nog gewoon in de provinciale staten bankjes.

Vrz, dan de voorgedragen gedeputeerden. Ik ga ze gewoon maar allemaal even af.

De VVD, meneer Markink. Eerlijk is eerlijk, hij is een bekwaam bestuurder die het klappen van de zweep kent. In de vorige periode had hij nog een omstreden lidmaatschap in de Raad van Commissarissen van de Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek dat schuurde met zijn portefeuille financiën. Maar die heeft hij beëindigd per 1 april 2019 en ik ga er vanuit dat dat geen 1 april grap is. Prima.
De PVV fractie wenst hem veel succes.

Dan draagt de VVD ook mevrouw van der Wal voor. Het is ons niet duidelijk welke portefeuille zij krijgt. Wellicht kan dat nader toegelicht worden.
Verder geen bezwaar. Welkom in het provinciehuis.

Het CDA draag meneer Drenth voor. In het afgelopen jaar hebben wij hem doen kennen als een prettige bestuurder met kennis van zaken. Ik zou zeggen "ga zo door"!
Ik hoor net dat meneer Drenth ook cultuur in zijn portefeuille krijgt. Ik vraag mij dan wel af hoe hij omgaat met de moskee in het Openlucht meseum.

Meneer Kerris van de PVDA heb ik voor het eerst ontmoet in 2011 tijdens een verkiezingsdebat bij de Radboud universiteit. Hij was toen nog student en was toen al heel enthousiast socialist.
Deze goedgehumeurde kerel zit bij de juiste partij en wordt nu gedeputeerde.
Gefeliciteerd!
Eén tip: die sportschoenen onder een pak kan echt niet meer nu hij gedeputeerde wordt.
Voor de PVDA maakte het niet zoveel uit. maar nu hij de provincie gaat vertegenwoordigen wordt het een ander verhaal.
Neem een voorbeeld aan meneer Scheffer, hij zag er altijd tip toe uit!
Daar had hij echt de energie voor!

Vrz, meneer van 't Hoog van de CU.
Hij is 8 jaar wethouder geweest in Ede. Dus bestuurlijke ervaring heeft hij wel.
Toch zit er ons iets niet lekker.
Vrz, enige jaren geleden hebben wij hier een statenvoorstel behandeld inzake grondwatersanering Enka de Pluim.
Volgens het college is er in februari 2005 overeenkomst afgesloten met Acordis, het moederbedrijf van Enka. Hierin is vastgelegd dat Acordis niet zal worden aangesproken voor de grondwaterverontreiniging buiten het terrein achter de Bennekomseweg de pluim.
Daarom werd er een rekening van €2,3 miljoen neergelegd bij de provincie.
Ik heb aan GS gevraagd deze overeenkomst van februari 2005 te verstrekken.
En wat kreeg ik? Een kopie van deze overeenkomst, die getekend is op 29 augustus 2006 tijdens een GS vergadering. Op de overeenkomst zelf staat geen datum. En deze overeenkomst, vrz, was alleen getekend door de toenmalig commissaris van de koning.
Er stond geen handtekening onder van J.J. Mulder, die ENKA vertegenwoordigde en P. van’t Hoog, de toenmalig wethouder van de gemeente Ede.
Tijdens de plenaire vergadering in november 2014 wilde meneer van 't Hoog geen nadere toelichting geven of hij nu wel of niet deze overeenkomst heeft getekend.
Vrz, maar nu ligt de zaak anders. Meneer van 't Hoog wordt nu voorgedragen voor gedeputeerde. En gaat het om vertrouwen.
Daarom zou de PVV fractie graag willen weten, of hij nu wel of niet deze overeenkomt heeft getekend.

Vrz, voorts belanden wij meneer van der Meer.
De PVV fractie begrijpt niet goed waarom juist deze kandidaat wordt voorgedragen.
Ook hij is wethouder geweest en wel in Eindhoven en Nijmegen.
Tijdens de periode als wethouder in de gemeente Nijmegen heeft hij zonder medeweten/instemming van de raad een lening van €100.000,- verstrekt aan stichting het Groene Hert. Deze lening werd verstrekt zonder het inbouwen van enige zekerheden. De stichting ging ondanks die impuls van €100.000,- failliet en de belastingbetaler had het nakijken. En de lening werd verstrekt op het moment dat een faillissement onafwendbaar was. (januari 2013 verstrekt, mei 2013 failliet)
Tijdens een interview gaf meneer van der Meer de gemeenteraad nog een trap na door dit voorval politiek met een klein p te noemen en af te doen als Wethoudertje pesten.
Je zou maar destijds in de gemeenteraad hebben gezeten.
Ik vraag me af wat dit nu doet met meneer Peters, toen raadslid en nu statenlid én fractievoorzitter van de VVD.
De VVD moet dus op de hoogte zijn van deze zaak. Dat de VVD in zee gaat met GL is al niet te volgen, maar het accepteren van deze kandidaat doet ook nog eens afbreuk aan hun eigen kandidaten.
Want hoe is dit te rijmen met de politieke integriteit?

Ik stel deze vraag omdat meneer van der Meer destijds willens en wetens de wethouder financiën op het verkeerde been zette. Gaat hij dat nu weer doen met meneer Markink, die over de financiën zal gaan? En in hoeverre gaat meneer Markink hier in mee?
Want in hoeverre heiligt het doel de middelen?

Dan vrz, heb ik nog een vraag aan u. U bent als commissaris van de Koningverantwoordelijk voor de screening. Is dit onderwerp betreffende de GL kandidaat een punt van aandacht geweest bij de screening?

1503 keer gelezen