In de media

In navolging van de provincie Noord-Brabant ligt nu ook bij de provincie Gelderland een initiatiefvoorstel om opvangcentra voor in het wild levende dieren financieel tegemoet te komen. Dit voorstel wordt ondersteund door de Dierenbescherming. De Provinciale Staten stemmen hier op 25 september over.

Opvangcentra voor in het wild levende dieren hebben al jaren moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze werken vooral met vrijwilligers en worden gefinancierd met particulier geld, mede via de Dierenbescherming. Het gaat om opvangcentra voor vogels, egels en andere wilde inheemse dieren. Een groot deel van deze dieren is door menselijk toedoen in nood geraakt. Ze raken verstrikt in visdraden, worden aangereden of vliegen tegen hoogspanningsmasten aan. De mens heeft daarom de morele en wettelijke plicht om deze nood te verhelpen. Dit gebeurt in de opvangcentra, waar dieren met kans op volledig herstel worden verzorgd en weer uitgezet in hun natuurlijke omgeving.

Klik hier om het bericht op Dierenbescherming.nl te lezen

donderdag, 15 augustus 2013 13:25

PVV bezorgd over sluiten bruggen Twentekanaal

ARNHEM - De Gelderse PVV-fractie maakt zich zorgen over het deels sluiten van 15 van de 33 bruggen over het Twentekanaal. De PVV wil snel een debat over de bereikbaarheid van de regio.

Onder meer in Lochem zijn verkeerslichten geplaatst, zodat bruggen slechts in één richting kunnen worden gebruikt. De maatregel is genomen nadat uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de bruggen zwaar vrachtverkeer niet aan kunnen.

Volgens de PVV is het gebied rond het Twentekanaal ook voor Gelderse bedrijven belangrijk. 'Boeren moeten nu flink omrijden, wat per bedrijf al snel 10.000 euro aan extra onkosten oplevert. Bovendien worden dorpskernen nu meer belast door zwaar vrachtverkeer; onwenselijk en onveilig', zegt landbouwwoordvoerder Daniël ter Haar.

De PVV wil dat de provincie het probleem zo snel mogelijk oplost. De partij wil begin september over het onderwerp debatteren.

Klik hier om het bericht op Omroep Gelderland te lezen

dinsdag, 30 juli 2013 20:00

PVV: geld voor opvang wilde dieren

ARNHEM - De Gelderse PVV wil dat de provincie Gelderland een kleine 2,5 ton uittrekt voor opvangcentra voor wilde dieren. De partij heeft een voorstel ingediend, dat samen met de Dierenbescherming is gemaakt.

Door geldgebrek en strengere wettelijke eisen is het aantal opvangcentra in Gelderland drastisch teruggelopen van 25 naar 9. Op de Veluwe is helemaal geen opvangcentrum voor wilde dieren meer.

De PVV wil met extra geld voorkomen dat nog meer centra de deuren moeten sluiten.

Klik hier om het bericht op Omroep Gelderland te lezen

maandag, 08 juli 2013 15:35

Zorgen PVV om loslopende honden

ARNHEM - De PVV in Gelderland maakt zich zorgen over honden die loslopen in natuurgebieden. Loslopende honden kunnen dieren doodbijten en de natuur beschadigen. 

In agrarische gebieden brengen honden via uitwerpselen Neospora-infecties over op runderen. Dat virus zorgt bij koeien voor vruchtbaarheidsproblemen. Onlangs werd er bij Rheden een reekalfje doodgebeten door een hond.

De partij wil weten welke maatregelen de provincie neemt om dit tegen te gaan. De PVV heeft vragen gesteld over de kwestie.

Klik hier om het bericht op Omroep Gelderland te lezen

maandag, 08 juli 2013 15:02

Vetplantjes A348 laten het weer afweten

VELP - Opnieuw hebben veel vetplantjes op de geluidsschermen langs de A348 bij Velp het niet gered.

Vorig jaar gingen ook al veel plantjes dood, nadat ze in april waren geplant. Ze bleken niet genoeg te hebben aan regenwater. Er is toen tijdelijk een beregeningsinstallatie geplaatst. Er komt nu een vaste installatie. Een bedrijf zal de plantjes de komende drie jaar water en voeding geven. De provincie hoopt dat de plantjes weer wat bijtrekken. Wat dood is, wordt vervangen.

De PVV uitte vorig jaar forse kritiek. De partij was het niet er mee eens dat de provincie meebetaalt aan de beplanting. De provincie antwoordde dat ze het geen weggegooid geld vindt. Volgens Gedeputeerde Staten is het aanzicht van het scherm door de vetplantjes verbeterd.

Klik hier om het bericht op Omroep Gelderland te lezen