donderdag, 20 juni 2013 10:30

De Islamisering van Gelderland 2013

Tijdens de campagne voor de provinciale staten verkiezingen in 2011 werd ons de vraag gesteld: “Er is toch helemaal geen Islamisering in Gelderland?” Als je aan Gelderland denkt, denk je in eerste instantie niet aan minaretten op de Veluwe.

Om zaken helder te maken heeft de PVV Gelderland een onderzoek verricht naar de Islamisering van Gelderland. Gaande weg werd bevestigd wat wij al stelde: er is sprake van islamisering in Gelderland en het is een sluipend proces. 51% van de Gelderse gemeenten hebben binnen de gemeente één of meerdere Islamitische instellingen. Wij hebben 46 moskeeën geïnventariseerd. Schokkend is dat 46% van deze moskeeën nauw samen werken met de organisatie Islamitische Stichting Nederland. Deze organisatie staat onder leiding van het Presidium van Godsdienstzaken in Turkije.

Hoe gaat het in zijn werk? Men richt een stichting op met culturele en sociale doelstellingen, zoals b.v. huiswerkbegeleiding, ontmoetingsplaats voor vrouwen, Nederlandse taalcursussen etc. Hiervoor vraagt men subsidie aan. Na enige tijd komt er een gebedsruimte. Weer later komt er een aanvraag voor een moskee. De moskee wordt gebouwd.

Moskeeën  genereren  inkomsten  door nevenactiviteiten  zoals  winkels,  kappers  en  kinderopvang. Bij tenminste 22% van de moskeeën bleek er ook een winkeltje te worden gerund.  Geen van deze winkels is geregistreerd bij de kamer van koophandel. Deze faciliteiten worden gerund door vrijwilligers. Dit is ook nog een vorm van concurrentie vervalsing. Opbrengsten vloeien direct naar de stichting, waarin de moskee is opgenomen. 

Ook  collecteert men, naar  eigen  zeggen, bij  andere moskeeën, ook in het buitenland. Men geeft aan dat het lonend is. Men haalt per dag enige duizenden euro’s op. Van wie deze giften afkomstig zijn is niet duidelijk. Als  dan  de  moskee  is gebouwd,  gaat men  op  zoek  naar  nieuwe  financiële middelen  voor  het  bouwen  van  een nieuwe vestiging. Men gaat op zoek naar een nieuwe locatie en het proces begint weer van voren af aan. 

Verontrustend is de bijdrage van het politieke bestuur in deze. Zij weet heel goed wat er gaande is, maar heeft het er liever niet te veel over. Alle gemeenten zijn aangeschreven, op grond van artikel 3, Wet openbaarheid van bestuur, met een verzoek informatie te verstrekken over Islamitische instanties in de desbetreffende gemeente. 21% van de gemeenten wilden niet meewerken. Ook waren er gemeenten die minder Islamitische instanties opgeven, dan er in werkelijkheid zijn. Zo verzweeg Lochem de aanwezigheid van de madrassa, Al Islah. Wij hebben geconstateerd dat er zelfs waarderingssubsidies door gemeente besturen worden verstrekt aan de Islamitische Stichtingen. Zij dragen dus direct bij aan de Islamisering van Gelderland.

De PVV Gelderland stelt vast dat de moskeeën en Islamitische stichtingen zich als een olievlek over Gelderland verspreiden. Er wordt meer dan 30 jaar subsidie verstrekt met als resultaat segregatie.

Namens de PVV fractie Gelderland wil ik ons rapport overhandigen aan meneer Wilders en onderstrepen dat er wel degelijk Islamisering van Gelderland plaats vindt.

Ik wil dan ook alle Gelderlanders oproepen om in verzet te komen tegen bouwplannen en uitbreidingen van moskeeën. Op de landelijke PVV site mosknee.nl kunt u melding maken over deze bouwplannen. Tevens verschaft deze site informatie hoe u de bouw en uitbreiding van moskeeën kunt voorkomen. De Gelderlanders hoeven niet lijdzaam toe te kijken, hoe wij beroofd worden van onze Westerse democratie. Het is 5 voor 12. Nog niet te laat. De PVV Gelderland zal zich ook tot het uiterste inspannen om de Nederlandse democratie en de Nederlandse vrijheden te behouden. Hier in past het indammen en terugdringen van de Islamisering van Gelderland. Dat kunnen wij alleen bereiken door samen te werken.

Naast het rapport hebben wij ook een kaart op de website van PVV Gelderland geplaatst, die aangeeft waar de Islamitische instellingen zich bevinden. Ook kunt u via de website het rapport downloaden.

Download hier het rapport

5100 keer gelezen