vrijdag, 21 juni 2013 15:34

PVV Gelderland dient debatverzoek in “Islamisering van Gelderland"

Naarmate de Islamisering in Gelderland toe neemt, zullen de Westerse normen en waarden onder druk komen te staan. Dit zal gaan leiden tot het verlies van vrijheid en gelijkheid.

De PVV Gelderland maakt zich grote zorgen en wil deze problematiek woensdag a.s. bespreken tijdens de provinciale statenvergadering (26 juni) en heeft hiervoor een verzoek (klik hier) ingediend. De vraag is of andere partijen dit verzoek willen steunen. Als er minimaal geen 10 statenleden zijn die hun steun willen geven, zal het debat niet plaats vinden.

 

Er is tot op heden nog geen steun toegezegd.

De PVV fractie wil tijdens het debat vragen aan de Provinciale Staten zich uit te spreken dat:

  • De Islam in strijd is met de Nederlandse normen en waarden;
  • De Islamisering van Gelderland een ongewenste ontwikkeling is.

Tevens vraagt de PVV fractie aan Gedeputeerde Staten om zich tot het uiterste in te spannen om de islamisering van Gelderland tegen te gaan en hierop het beleid aan te passen.

Bijlagen:
Islamisering van Gelderland
Geweld tegen vrouwen binnen de Islam

2560 keer gelezen