vrijdag, 07 juni 2019 15:52

Coalitie akkoord "Samen voor Gelderland"

5 juni 2019
Marjolein Faber

Vrz,
Voor de komende 4 jaar luidt de Gelderse yell "samen voor Gelderland".
De vraag is wat verstaat het nieuwe college onder samen?
Samen lijkt nogal beperkt.

Als je het akkoord goed leest dan kan kan je concluderen dat je mee mag praten zolang je maar binnen de lijnen blijft van het coalitieakkoord.
De beste "binnendelijnen praters" bevinden zich in het incestieuze netwerk van universiteiten, NGO's en andere subsidielurkers. Zij hebben de taak om onderzoekjes te doen en de publieke opinie te beïnvloeden. En zo op slinkse wijze het gewenste draagvlak te creëren.

Vrz, burgers wordt gevraagd te participeren. Helaas is óók dit een wassenneus, dit participieren moet namelijk ook binnen de lijntjes.
Bij het gros van de partijen is de stem van de burger enkel van belang voor de verkiezingen.
Dat hebben we nog recent gezien bij een debat in Valburg inzake de railterminal.

Vrz, wat ons verbaast is dat de christelijke partijen CU, CDA en SGP in zee gaan met GL. Een partij die, samen met hun palestijnse vrienden, het liefst alle joden de zee in willen jagen.
Dit Groen Linkse antisemitisme wordt nog onderstreept met een aangenomen resolutie in februari 2019 op een GL congres.
Daarin schaart GL zich achter de doelstellingen van de BDS beweging. Een beweging met als doel het kapot maken van de enige democratie in het Midden Oosten de staat Israël d.m.v. boycotacties, terugtrekken van investeringen en opleggen van sancties.
GL geeft hier mee aan dat Israël geen bestaansrecht heeft en als Joodse staat moet verdwijnen.
Je reinste anti zionisme! En anti zionisme is antisemitisme.
Maar besturen is kennelijk belangrijker voor de CU en het CDA dan hun principes. Opvallend is dat de anders zo Bijbelvaste SGP dit alles gedoogd.

Vrz,
na jaren lang, vanaf 2011, beuken op muur van het provinciehuis is de PVV er toch in geslaagd om een bres te slaan. Ondanks dat alle moties die pleitte voor het tolvrij maken van de A15 werden weggestemd, is dit punt toch overgenomen in het coalitie akkoord. Dank voor deze steun. Ook aan het FvD die ons standpunt heeft omarmt.
Nog een punt waar de PVV zich jaren voor hard heeft gemaakt: verlaging van de opcenten. Ook al deze moties werden weggestemd. En nu neemt het college dit punt op in het akkoord. De vraag is wel wordt het een echte verlaging of een nepverlaging in de vorm van enkel niet indexeren. Die oude truc kennen we namelijk.
Graag een reactie van de formateur.

Vrz, wellicht wordt ons standpunt inzake de idioterie rond de CO2 reductie ook nog eens over genomen. En komt men er achter dat b.v. het gasloos maken van wijken een onhaalbaar doel is. Een deel van de huishoudens zit dan al met de gebakken peren en vele burgers hebben dan voor niets wakker gelegen van de klimaatstress, die genadeloos wordt aangewakkerd. Zelfs de spijbelende kindsoldaatjes worden op het strijdtoneel gevoerd.
En Gelderland die gooit er nog een schepje boven op door te streven naar 55% reductie in 2030. Wat een waanzin
Vrz, hoe gaat het college dit eigenlijk meten, die 55% reductie?

Vrz, er is een woning tekort en een tekort aan geschool én ongeschoold personeel. Terwijl er duizenden ongeschoolde krachten uit Afrika en Azië zijn binnen gehaald, die zich nestelen in de sociale woningen met een bijstanduitekering, is er toch nog een tekort aan ongeschoolde arbeidskrachten.
Echter moet het werk in bijvoorbeeld in de kassen toch worden gedaan.
Niet verwende schoolkinderen uit het rivierengebied en ijverige Polen plukken de aarbeien, snijden de rozen en anderzijds.
Maar hoe zit het nu met social return? Dat is voor de PVDA toch niet alleen een modewoord? Waarom worden er geen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ingezet? Graag een reactie van de formateur.

Vrz, goede wijn behoeft geen krans. En dat geldt ook voor Gelderland.
Gelderland is mooi en is rijk aan natuur en cultureel erfgoed. En Gelderland wil graag veel toeristen begroeten.
Onze top attracties Burgers Bush, Park de Hoge Veluwe , het openlucht museum en Paleis het Loo genieten al grote faam. Dat loopt allemaal wel goed.

Een zorgenpunt is eerder bewoning en onderhoud van campings en vakantieparken. Eigenaren van chalets op campings maken zich zorgen. Hun camping zijn dikwijls doelwit van gewetenloze ondernemers die van hun paradijsje een polenpark willen maken. Chaleteigenaren die hier over klagen worden bedreigt en zijn doodsbang. Dit is o.a. gaande op camping de Batouwe in Neder-Betuwe. Permanente bewoning is niet toegestaan en strookt ook niet met de Gelderse omgevingsvisie Gaaf Gelderland.
De vraag is gaat het college zich houden aan deze omgevingsvisie?
Deze vraag lijkt overbodig, maar het verleden laat zien dat toepassing van de regels wel eens geschied op basis van willekeur.

Vraag aan het college is, gaat het nieuwe college gemeenten oproepen om te handhaven in dergelijke situaties?
En concreet in met voorbeeld, gaat het nieuwe college gemeente Neder-Betuwe oproepen om te handhaven?

1791 keer gelezen