maandag, 21 oktober 2019 16:14

Najaarsnota

Vrz,

net als bij de gewone burgers, zal bij de provincie de vrije financiële ruimte om leuke dingen te doen afnemen. De rente zakt door de bodem, inkomsten dalen en de energietransitie zal meer dan de economische groei op opsouperen.
Vooral bij dit laatste speelt de provincie een enthousiaste prominente rol.
Het provinciale bestuur is besmet met de klimaatkolder: Gelderland moet energieneutraal, CO2 neutraal en klimaatneutraal.

Zo worden er wijken in Ermelo en Arnhem ingezet als proefkonijnen. Ze moeten van het gas af.
Een onbetaalbare exercitie! Als heel Ermelo van het gas af zou gaan zouden de kosten op kunnen lopen tot €1 miljard! Huiseigenaren met een huis ouder dan 10 jaar zijn zwaar de klos en worden opgescheept met kosten tussen de €50.000-150.000.
Onbetaalbaar!
Terecht dat het overgrote deel van de huiseigenaren dit niet vrijwillig gaat uitvoeren.
Het is niet voor niets dat er een wet in de maak is om iedereen van het gas af te dwingen.
En kom niet met het verhaal over subsidies en goedkope leningen, de rekening komt altijd , linksom of rechtsom, bij de belastingbetaler. Huiseigenaren liggen er nu al wakker van.
En het interesseert de politieke elite geen zier.
Zij zitten er om het grote mondiale plan van de EU en de VN op de mensen los te laten.

Vrz, uiteraard kan men in het provinciehuis en de bijgebouwen niet achterblijven en wordt het klimaatplan Code Groen gelanceerd.
En dat gaat niet enkel over isoleren, zonnepanelen etc. maar ook over gedragsveranderingen.
Het begint al bij de leveranciers. Zij moeten zoveel mogelijk klimaatneutraal worden.
Maar hoe kan je nu klimaatneutraal worden als je geen invloed op het klimaat hebt?
En het leveren van producten met een lage milieu-impact gaat over milieu en niet over klimaat.
Door dit soort gezemel wil er straks geen leverancier meer aan de provincie leveren.
Ja misschien nog een verdwaalde soyboy op Palestina stampers, alias sandalen, die wat verlepte slabonen op zijn gedeelde bakfiets komt afleveren.
We moeten namelijk ook naar de deeleconomie. Op school leren kinderen al "samen delen, samen spelen".
Ik ben dan ook benieuwd wie in deze zaal als eerste zijn huis met economische vluchtelingen wil delen en vervolgens samen met hen wil spelen.

Vrz, de medewerkers van de provincie moeten er ook aan geloven.
Woon-werkverkeer en dienstreizen moeten anders en wel CO2 neutraal.
Maar geldt dat ook voor het college? Gaat dan toch de dienstauto er uit? Of gaat het college meer met de trein? Of komt de Commissaris met paard en wagen naar het Provinciehuis?
Het zou toch een prachtig beeld zijn als Wiebe, die fiere Fries met zijn zwarte wapperende manen door weer en wind zich een weg baant naar het Provinciehuis. Maar helaas ook Wiebe stoot CO2 uit! Balen!
Vrz,zo krijgt u nooit de kans om uw China reis te compenseren.

Vrz, van het zwarte paard naar het witte paard van Sinterklaas. De provincie stelt voor om €150.000,- beschikbaar te stellen voor de intocht van de goedheiligman in Apeldoorn.
Een festival waar de PVV fractie zich in kan vinden, maar dan willen we niet afgescheept worden met nep pieten. Een kinderfeest moet niet ingezet worden voor de politieke agenda. Daarom het verzoek aan het college, via een motie, om als voorwaarde de stellen dat Sinterklaas vergezeld wordt door zwarte pieten. Of bent u soms bang voor de roe?

Vrz,

het Gelderse bestuur heeft de neiging om gevoelige zaken niet te benoemen of anders te noemen.
Of gewoon te herbenoemen. Zo heette de voorloper van de State of Fashion de Mode Biënale. Nadat deze herhaaldelijk geflopt was werd de stekker er uit getrokken. Door de flop een nieuwe naam te geven, wordt de weg vrij gemaakt om €150.000 door het putje te spoelen.
Vrz, in het verleden heette het Gelders Natuur Netwerk, afgekort GNN, de Ecologische Hoofd Structuur, afgekort EHS.
Hoeveel de EHS uiteindelijk heeft gekost is niet duidelijk. Door de naam om te katten naar GNN wordt het geheel nog onduidelijker.
Binnen dit GNN loopt een opmerkelijke zaak: de subsidiëring afkopen pachtovereenkomst landgoed Biljoen.
Na enig onderzoek bleek het gewoon een ordinair kasrondje te zijn, een constructie om staatssteun te omzeilen.
In het recente verleden heeft het College minimaal 5 subsidieverzoeken voor het afkopen van pachtrechten verstrekt aan terrein beherende organisatie afgekort de TBO's, zoals het Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Deze TBO's zouden dan nieuwe natuur realiseren. In hoeverre is dat reeds gerealiseerd?
Graag een reactie van het College.

Laat het College nu ook het voornemen hebben om aan deze zelfde TBO's €3,1 miljoen subsidie te willen verstrekken. Dit voor het verzette werk inzake bemiddeling voor ontpachting of grondverwerving.
Maar dit is toch onderdeel van hun werk?
En normaliter spreek je dergelijke zaken van te voren af en niet achter af.
Of wordt deze €3,1 miljoen ook ingezet voor de realisatie van nieuwe natuur?
Graag een reactie van het college.

Vrz,
ik kom nog even terug op het klimaatplan Code Groen. Voor de PVV is het meer code rood.
Spreken over de rode en de groene Kmer wordt niet gewaardeerd, maar helaas moet ik toch constateren dat er enige overeenkomst is.
Met dit plan wil de provincie geniepig achter de voordeur van hun medewerkers doordringen, door in te zetten op gedragsveranderingen zowel op het werk als privé.
Je kan dit zien als een belediging, kennelijk zijn medewerkers niet in staat om zelf hun eigen leven in te richten. Het kan ook een manier zijn om enkel het personeel te laten bestaan uit makke schapen. In feite worden er extra potentiele voorwaarden gecreëerd.
Een beproefde methode toegepast in communistische heilstaten.
Tsja GroenLinks is nu eenmaal o.a. uit de CPN ontstaan.
En van de ooit liberale VVD moet je het ook niet hebben, zij leven nog in de waan dat men wellicht wat kan verdienen aan het ecoterrorisme.
En om de medewerkers politiek ook nog wat bij te sturen, werden ze in de baas zijn tijd naar het democratiefestival gestuurd in Havanna aan de Waal.

948 keer gelezen