vrijdag, 01 oktober 2021 16:37

Kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen 2021

Bijdrage Marjolein Faber (29-09-2021)

Vrz,

jarenlang klotsten de honderden miljoenen euro's van het Nuongeld tegen de plinten van het provinciehuis. Het participeren in fondsen, het verstrekken van leningen, borg- en garantiestellingen deden dan ook geen centje pijn. Terwijl de markt deze risicovolle opdrachten links liet liggen, werd de provincie dé thuisbankier van een incestueus netwerk (bedrijven, overheden en ngo's) die voor een groot deel buiten de politieke controle het globalistisch beleid moet uitrollen.

Om de bijbehorende risico's op te vangen zijn er geblokkeerde reserves aangelegd, die in feite een rem zetten op nog méér uitgaven voor diezelfde politieke agenda.

Het is dan ook geen wonder dat het College deze stroppenpot (€400 miljoen) wil transformeren naar een jackpot van €150 miljoen. Dit kan gerealiseerd worden door de risico's lager in te schatten, zodat er minder geblokkeerde reserves nodig zijn.
Het geld dat dan vrijvalt zou dan ingezet worden om de problemen op te lossen die zij zelf eerder veroorzaakt hebben. Je moet je afvragen of je die veroorzakers van de problemen wel diezelfde problemen moet laten oplossen. 
Vrz, ik geef u op een briefje dat ze niets oplossen maar gewoon door blijven modderen.

Zo worden wij bijvoorbeeld onder het mom van de zogenaamde klimaatcrisis de energietransitie in gerommeld. Onder de zero admission tirannie wordt o.a. de warmtepomp en de elektrische auto opgedrongen. Alliander geeft nu al aan de vraag naar laadpalen en zwaardere aansluitingen voor huizen niet aan te kunnen. Het aansluiten van bedrijven of nieuwbouwwoningen op het elektriciteitsnetwerk is nu al niet meer vanzelfsprekend op de korte termijn.
De wachttijden voor grotere aansluitingen in Nijmegen en de Achterhoek kunnen zelfs gaan oplopen tot 4 jaar. En dan moeten er ook nog 100.000 woningen in Gelderland bij! 
Wellicht kan bij de nieuwe woningen een dieselaggregaat geleverd worden. 
Niet alleen in Heumesoord doet men er al ervaring mee op ook in de Klaveet ergens in de Noordoostpolder (dorp Rutten) . De Klaveet is een dorpshuis, bibliotheek, basisschool, kinderopvang en huisartsenpraktijk dat sinds de kerst in gebruik is. Om na de kerst ook niet te spreken van donkere dagen wordt de de stroom opgewekt met een biodieselgenerator omdat Alliander niet bij machte is om het complex aan te sluiten op het net.


Vrz, het zal u dan ook niet verbazen dat de netbedrijven tot 2050 zo'n 100 miljard willen investeren in het net. Dat deze investeringen er zouden komen is al heel lang bekend. Waarom zijn de tientallen miljoenen dividend niet ingezet voor deze investering? 
Om nu financieringslasten te drukken heeft Alliander de voorkeur voor het opkrikken van het eigen vermogen.
Nu is de provincie niet wars van een participacietje meer of minder en zo was al in de Gelderlander te lezen dat de provincie maximaal €335 miljoen wil uitlenen aan Alliander. 
Dit voorstel is eigenlijk een voorsorteren op.
En laten we niet vergeten dat er nu al geen financiële ruimte is voor nieuw beleid voor een volgende coalitie, er een tekort van €80 miljoen is vanuit de Midterm Review én de toekomstige inkomsten onder druk staan.

Vrz, het is tijd om een pas op de plaats te maken en het probleem vooral niet groter te maken.
Stoppen met die klimaat-ellende zou een verademing zijn.
En dan kan die jackpot van €150 miljoen gewoon in de stroppenpot blijven zitten, dat is beter dan het weg te spoelen door het klimaatputje.

51 keer gelezen