woensdag, 29 juni 2011 00:00

OMTC

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2011

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

 • Provinciale Staten heeft in april 2004 ingestemd met de ontbinding van NV OMTC. Bij de ontbinding heeft iedere deelnemende partij 550.000 euro ontvangen. Het onroerend goed, gezamenlijk verworven, van het MTC bezit zijn buiten de afwikkeling gehouden. Het blijkt dat deze panden geen eigendom waren van de NV OMTC, maar wel verworven waren voor MTC. Gedeputeerde Staten wilt een bedrag van 670.000 euro beschikbaar stellen aan de gemeent Overbetuwe ter schadeloosstelling.

  Aangegeven door Gedeputeerde Staten.
  Opbouw boekwaarde (grote bedragen zijn afgerond in miljoenen):
  Boekwaarde 8,1 miljoen
  Verwervingskosten 5,3 miljoen
  Bijgeschreven rente 2,8 miljoen

  Opbouw verlies:
  Boekwaarde 8,1 miljoen
  Taxatie 4,8 miljoen
  Verlies 3,3 miljoen

  Waar is de bijgeschreven rente op gebaseerd? Op deze panden ligt geen schuld meer.
  Zonder de bijgeschreven rente is het verlies 0,5 miljoen.
  Verwervingskosten 5,3 miljoen
  Taxatie 4,8 miljoen
  Verlies 0,5 miljoen

  De PVV is van mening om geen goedkeuring te geven om een bedrag van 670.000 euro te betalen ter schadeloosstelling aan de gemeente Overbetuwe. Dit mag maximaal 100.000 euro zijn.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

 • Bij de berekening van het verlies uit te gaan van de verwervingskosten in plaats van de boekwaarde.

En gaan over tot de orde van de dag.

1576 keer gelezen