woensdag, 29 juni 2011 00:00

Verstrekken subsidies zonder verleningsbeschikking

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2011

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

  • Gedeputeerde Staten permissie vraagt om subsidies ter waarde van 2,3 miljoen wilt verstrekken aan onder andere UMC St.Radboud, Meluna Lifetech en van Amerongen B.V.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Eerst inzicht te verschaffen in de voorwaarden en de prestatie verplichting van de ontvangende partijen aan PS, zodat PS een juist oordeel kan vormen over de verstrekking, voordat men permissie vraagt tot verstrekking.

En gaan over tot de orde van de dag.

1508 keer gelezen
Meer in deze categorie: « CO2 opslag OMTC »