maandag, 23 mei 2011 00:00

De koersnotitie voor de Gelderse uitvoeringsagenda

Voorzitter,

De koersnotitie voor de Gelderse uitvoeringsagenda nodigt uit om mee te denken over de keuzes die gemaakt moeten worden. Dit oogt in eerste instantie sympathiek Maar kennelijk zijn de 4 coalitie partijen niet in staat om zelf keuzes te maken, of durft het college niet? Het college wil draagkracht creëren voor de uitvoeringsagenda. Daar is op zich niets mis mee. Maar is er dan niet voldoende draagkracht binnen de coalitie? Eigenlijk lijkt het er op dat het college van de hele Provinciale Staten één grote coalitie wil maken. Het college gaat polsen waarvoor er de meeste draagkracht aanwezig is en gaat dan uitvoeren. Op deze wijze kunnen zij nooit afgerekend worden. De oppositie kan dan benut worden, kan eigenaar worden van de problemen zonder de credits te krijgen.

Het college geeft aan dat de provincie bij haar kerntaken moet blijven. Dit betreft ruimte, economie, mobiliteit, cultuur, klimaat en energie. Dit vindt de PVV een goed uitgangspunt.

Maar waarom wordt het bestaande beleid van de sociale agenda dan gewoon doorgezet? Deze loopt door t/m 2012. Dit.is bijna de helft van de staten periode. Hierbinnen liggen de meeste linkse hobby's. VVD wordt wakker! De PvdA zet het eigen beleid van zinloos uitdelen voort en de gedeputeerde Verdaas rijdt van achterstandswijk naar achterstandswijk. Wat zal er door hem heen gaan, op de achterbank, bij het aanzien van al die multikul? Is het voor hem een broodje aap of een broodje Co? Voor diegene die het nog niet weten: een broodje Co is een rijk belegd broodje overgoten met subsidies en multikul opgebracht door Henk en Ingrid.

Het college wil dat wij mee gaan denken over hoe de economie te stimuleren. Men gelooft nog steeds in een maakbare economie met behulp van subsidies en revolverende kredietverstrekking stelsels. De provincie gaat dan bankieren. Maar denkt men wel eens na over marktwerking? De PVV gelooft niet in subsidies. Economie kan je stimuleren door lasten verlichting, minder regelgeving, versnellen van procedures en mobiliteit. Daar in willen wij mee denken en zullen wij onze bijdrage leveren. Het college wil de mobiliteit verbeteren, zowel door middel van het OV als de weg. Ook is men voor meer goederen vervoer over het water. Dit juicht de PVV toe. Het opknappen van oude bedrijfsterreinen kan zinvol zijn. De PVV is terughoudend voor nieuwe bedrijfsterreinen, daar er een overschot dreigt. Ook de gegenereerde winsten van deze projecten van nieuwe bedrijfsterreinen zijn dubieus en ondoorzichtig.

Het college wil ontwikkel mogelijkheden voor de landbouw. Ideeën over verbrede landbouw zal de PVV steunen. Beperkingen voortvloeiend uit de EHS zal de PVV bestrijden. En megastallen, daar gaan wij het later nog over hebben…

Ook innovatie is een steeds terugkerende term. De PVV is niet tegen innovatie. Maar de PVV wil wel een slimmere aanpak. De PVV is tegen het verstrekken van zakken geld zonder dat er een duidelijke prestatie tegen over staat. De PVV is van mening dat de provincie een meer zakelijke houding moet aannemen met de bedrijven waar aan zij subsidie verstrekt. En waarom wordt er aan bedrijven subsidie vertrekt die gewoon al winst maken. Recentelijk is er een bedrag van 8 ton toegewezen aan Campina om producten met minder suiker te ontwikkelen, terwijl Campina 285 miljoen winst heeft gemaakt in 2010. Dit is geen linkse hobby maar een VVD hobby. De verstrekkers moeten zich schamen. Vergeet u niet dat de overheid al 1,5 miljard investeert in 9 topsectoren, ten behoeve van innovatie. Daarvan profiteert ook Gelderland.

PVV is ook voor een goede planning van het te bouwen aantallen woningen, waar vraag naar is. De PVV is wel tegen het krampachtig verkopen van woningen op te veel aangekochte grond door gemeenten. Krimp speelt hier ook een rol in. Krimp heeft een negatieve klank gekregen, maar hoeft dat in ons overvolle land niet zo te zijn.

Ook de invloed van D'66 is bijzonder. D'66 heeft zijn eigen droom wereld met een sterk modieus cultureel besef. Men wil boven op de bestaande begroting, nog een extra eenmalige besteding doen van 30 miljoen voor cultuur. Dit geeft in ieder geval ruimte voor kennisoverdracht van het breien. In deze tijden van bezuinigingen en de broekriem aanhalen kan je hier een aardige duit mee verdienen. Het budget is 75.000 euro! Toen ik dat hoorde, ben ik gelijk de breipennen gaan opzoeken. Ik dacht ik ga een trui breien, want de verwarming moet ik ook lager gaan zetten. Tegen zo'n subsidie kan geen chinees tegen op! Dan hoeven wij ook niet meer naar China. Een leuk weetje is dat het wild breien zeer populair is onder de jeugd. Het wordt al knit graffiti genoemd. Dit is ontstaan in Houston. De VS staat nu niet echt bekend als subsidieverstrekker en het is toch gratis en voor niets ontsproten uit het brein van de burger! U ziet maar, de burger kan dat echt op eigen kracht.

Dan de sport en cultuur evenementen: diegene die hier het meeste profijt van hebben zijn de gemeenten. Zij dienen dan ook zelf te zorgen voor de financiële dekking. Het kan gebeuren dat gemeenten een te grote broek aan trekken. Denk aan Omnisport. U weet wel binnen de gemeente van informateur de Graaf. Maar gemeenten moeten zich realiseren dat zij zelf verantwoordelijk zijn. Men moet zich realiseren dat de provincie geen financieel afhaal loket is.

Betreffende het milieu beleid wil men zich beperken tot het wettelijk noodzakelijke. Prima. Betreffende klimaat en energie vraagstukken dient men zich niet mee te laten sleuren door angst en lucht kastelen. Projecten dienen zinvol te zijn met een realistische financiële onderbouwing.

Het college wil een eenmalige inzet doen van extra middelen ter grootte van 855 miljoen, boven op de jaarlijkse begroting. Dit is heel veel, zeker ook als men zich realiseert dat er in dit bedrag 30 miljoen voor cultuur, 100 miljoen voor gebiedsontwikkeling en 150 miljoen voor vitale steden en regio's zit.

Wij zijn op onderdelen positief, want in tegenstelling tot de SP zijn wij geen partij die alleen maar negatief kan roeptoeteren. Ik zeg het college toe dat betreffende de onderdelen waar wij ons in kunnen vinden, zullen wij constructief meedenken en meewerken.

Ik dank u voor uw aandacht.

1566 keer gelezen