woensdag, 13 april 2011 00:00

Coalitie akkoord

Voorzitter,

Nadat ik het coalitie akkoord had gelezen viel mij een paar zaken op: Het geheel is weinig concreet en vermeldt geen doelstellingen, wat het geheel wat lafjes over laat komen. Het toont geen leiderschap. Het biedt niets nieuws zelfs de oude wijn zit in oude zakken. Het lijkt er op dat het oude beleid gewoon wordt voortgezet. Dat blijkt uit het volgende citaat: de provincie kiest voor oplossingsgericht benaderen: als het niet kan zo als het moet, dan moet het zoals het kan. Einde citaat. Dus accepteer je zoals het is. Wat gaat dit college dan veranderen?

Ik kwam tot de volgende conclusie: Dit coalitie akkoord toont weinig ambitie en leiderschap.

Dit college heeft een akkoord op hoofdlijnen gesloten en zelfs deze hoofdlijnen zijn nietszeggend. Dit college heeft het over zaken die zinvol zijn, zaken die aandacht verdienen, zaken die noodzakelijk zijn, zaken die van belang zijn, zaken die ruimte moeten krijgen et cetera. Er wordt nergens geschreven wat dit college gaat doen.

Gebrek aan leiderschap omdat dit college zich geen doelen stelt, terwijl dit college zegt doelgericht te willen zijn. Als dit college geen doelen stelt, hoe wil dit college dan besturen? Hoe wil dit college dan richting bepalen? Waar gaat het heen? Ik denk nergens. Geen dynamiek.

Dit college stelt zich geen doelen omdat men flexibel wilt zijn en men wil in kunnen spelen op veranderde omstandigheden. De tijden zijn onzeker, samenwerking is noodzakelijk et cetera. Dit zijn geen nieuwe inzichten, niets is zeker, zaken kunnen altijd onverwachtse wendingen nemen, dit is altijd zo geweest. Weinig ambitieus is dit college ook, men neemt gewoon geen stelling in en neemt geen verantwoordelijkheid, zodat men niet afgerekend kan worden over het beleid (welk beleid?). Dit college zegt ruimte te geven aan de oppositie. Men zoekt gewoon voor bepaalde zaken steun, omdat er over bepaalde zaken verdeeldheid is. Ook lijkt het er op dat de coalitie het kennelijk niet hoog op heeft met competenties van ons ambtelijk apparaat. Ik verwijs naar zinsneden als: "dit moet navolging krijgen in het ambtelijk apparaat", "ontkokering" en "nieuwsgierigheid naar nieuwe kennis". Ik wil hier twee opmerkingen over maken: De ambtenaren die de PVV tot dusver ontmoet hebben maakten allen een competente, behulpzame en ervaren indruk. Ze hebben ons absoluut de indruk gewekt goed te weten waarover ze praten.

Het ziet er naar uit dat dit college gewoon door gaat op de oude voet:

 1. De agrarische sector moet zich voorbereiden op de komende herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dit klinkt onheilspellend. Hoe moet ik dit interpreteren?
 2. De prioriteit van de EHS ligt bij de afronding van gestarte projecten. Men heeft maar aangekocht en kent geen eens haar eigen financiƫle verplichtingen. Dan begrijp ik ook wel dat men niet weet waar men heen koerst. De financiƫle gevolgen zijn niet in kaart gebracht en niet te overzien.
 3. Betreffende de beklemming van Natura 2000 dit.is Europees beleid, maar de provincie heeft zeker invloed op de beheer plannen. Men hoeft niet altijd braver dan braaf te zijn. De PVV is reuze benieuwd hoe de VVD hier mee om zal gaan.
 4. Dit college gaat uit van klimaatveranderingen. Ik haal u uit de droom; deze zijn er altijd geweest, zolang de aarde bestaat. En de aarde warmt niet op.
 5. Nieuwe vormen van duurzame energie en decentrale energieopwekking. Wat is dit concreet? Gaat dit college door met onrendabele windmolens?
 6. Dit college gaat weer gewoon 30 miljoen uitgeven aan cultuur.
 7. Dit college zal een inflatie correctie doorvoeren op leges en opcenten, dus lasten verhoging.
 8. Het steden beleid wordt voortgezet, maar wat heeft dit nu concreet opgeleverd?
 9. Dit college gaat de subsidie fabriek Oost N.V. versterken met belastinggeld.
 10. Er wordt amper gerept over veiligheid i.t.t. duurzaamheid. Duurzaamheid is blijkbaar belangrijker.
 11. Dit college wil de mode industrie in Arnhem op de kaart zetten. Met een grote zak geld kan je alles op de rit zetten. Maar hoeveel gaat de belasting betaler dit kosten? En wat brengt het op?

Gelukkig zijn er ook wat lichtpuntjes: Dit college vindt het doortrekken van de A15 noodzakelijk. Maar gaat men het ook doen? Voor de ontsluiting van de Achterhoek is de verbetering N18/A18 cruciaal. Ok, maar gaat het ook gebeuren? Voor de Rijnbrug bij Rhenen wordt samen met Utrecht een oplossing gerealiseerd. Wat houdt de oplossing in? Dit college wil het schrappen van onnodige regels voortzetten. Is men daar al mee begonnen? Dit college wil oude bedrijfsterreinen herstructureren. Dit college wil meer transport over water. Vervoer (gevaarlijke) stoffen over de Betuwelijn en dan vervolgens door de bebouwde kom, want de aansluiting met Duitsland is er niet. Stichting Cultuurhuizen en dorpshuizen behoren tot de mogelijkheden. Verbeteren spoorlijn Arnhem-Winterswijk. Wat voor zijn de verbeteringen? WC in de trein of dubbel spoor? Is nog al een verschil.

Ik rond af. De PVV vindt dit akkoord uiterst teleurstellend en ziet geen verandering in de koers die hier de afgelopen jaren gevaren is, terwijl de kiezer anders bepaald hebben. CDA fors verloren, maar blijft zitten. PvdA verloren maar blijft zitten. Goed D'66 heeft gewonnen. De VVD heeft gewonnen, maar veranderd makkelijk van koers. De VVD is een liberale windvaan geworden. Dus niets frisse wind, gewoon muffe regenten lucht. Zaken die aan de orde komen in de PS en waar wij achter staan zo als vermeldt in ons verkiezingsprogramma, zullen wij steunen. Verder wensen wij de coalitie kracht en wijsheid toe en mocht dit college behoefte hebben aan een goed advies en een pastoraal gesprek kan men altijd bij ons terecht.

Ik dank u voor uw aandacht.

1523 keer gelezen