dinsdag, 26 april 2011 00:00

Bijdrage aan het rijk van 25 miljoen

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Inleiding

In de beleidsrekening is vermeld dat naar aanleiding van het bestuursakkoord de provincie Gelderland voor de jaren 2008 t/m 2011 een bedrag van jaarlijks 25 miljoen euro afdraagt aan het rijk. Het rijk heeft er voor gekozen dit niet op het provinciefonds te korten.

Vragen

  1. Wat zijn de redenen dat er jaarlijks 25 miljoen euro wordt afgedragen aan het rijk?
  2. Waarom wordt er niet gewoon gekort op het provinciefonds?
  3. Betalen andere provincies ook dergelijke afdrachten? Zo ja, welke provincies en hoeveel? Zo nee, waarom niet?
  4. Als de provincie vanaf volgend jaar extra gekort wordt met een bedrag van 80 miljoen euro, gaat de provincie dan ook nog een extra afdracht doen van 25 miljoen? Zo ja, waarom?
1933 keer gelezen