woensdag, 29 juni 2011 00:00

Onverdoofd ritueel geslacht vlees

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2011

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

  • De meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen het onverdoofd slachten van dieren is.
  • De provincie een zekere voorbeeldfunctie heeft en het daarom ongepast is dat in het Huis der Provincie en de bedrijfskantine, vlees wordt geserveerd wat afkomstig is van dieren die onverdoofd zijn geslacht.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Te bewerkstelligen dat vlees, afkomstig van dieren die onverdoofd zijn geslacht, met onmiddellijke ingang geen deel meer uitmaakt van het aanbod in het Huis der Provincie.

En gaan over tot de orde van de dag.

1257 keer gelezen