Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

dinsdag, 24 januari 2012 23:00

Ambulances over busbanen

Voorzitter,

De PVV heeft gemeend op korte termijn een debatverzoek in te moeten dienen.

Een redelijke vraag in een rondvraag tijdens de commissie, wilt u ambulances ontheffing verlenen voor busbanen. Een vraag waarop iedereen die begaan is met onze zieken en zorgbehoevenden toch automatisch bevestigend zou kunnen antwoorden.

Helaas was de opstelling van Gedeputeerde Staten negatief. Men zag geen aanleiding om ambulances een ontheffing te verlenen en als dat al moest gebeuren dan maar via een landelijke discussie, zo werd ons meegedeeld in de mededelingenbrief van 9 december jl.

Welnu, die landelijke discussie was op het moment van antwoorden al afgerond. De Tweede Kamer heeft een motie van ons Tweede Kamerlid dhr. Elissen aangenomen op 2 november jongsleden waarin de regering wordt opgeroepen een algehele ontheffing te bewerkstelligen. Misschien was deze motie Gedeputeerde Staten ontgaan, dat kan natuurlijk altijd. Als Gedeputeerde Staten fundamenteel van mening verschilt met de Tweede Kamer dan zien we graag hun argumenten tegemoet. We hopen dan wel argumenten te krijgen die iets dieper gaan als 'het is moeilijk'.

Los van de ambtelijke tegenstelling tussen Tweede Kamer en Gedeputeerde Staten, vindt de PVV het onbegrijpelijk dat Gedeputeerde Staten ook geen aanleiding ziet tot beleidswijziging. Het moet toch wringen dat openbaar vervoer en taxi's wel gebruik kunnen maken van speciale rijstroken, en speciale hulpdiensten niet. Als je achterin een ambulance ligt, dan lig je daar nooit voor je plezier. Ook als een ambulance niet met stoom en kokend water door het verkeer moet, is het toch wel prettig dat je een beetje snel in het ziekenhuis aankomt en niet staat te suffen op de Waalbrug omdat Gedeputeerde Staten geen aanleiding ziet.

Ik kreeg informatie van een ambulancechauffeur in Enschede dat ambulances daar gewoon gebruik kunnen maken van busbanen als hun dat uitkomt. Een andere provincie, dat is waar. Maar ik heb niet de illusie dat het verkeer in Arnhem, Apeldoorn of Nijmegen veel soepeler verloopt als in Enschede. Het kost in Enschede 15 tot 20 minuten van stadsrand naar ziekenhuis, files buiten beschouwing gelaten. Je zal maar op de John Frostbrug stilstaan met je gebroken been.

Daarnaast is het voor de ambulancespreiding en aanrijtijden ook voordelig als ambulances sneller op de plaats van bestemming zijn, en daardoor ook weer sneller inzetbaar zijn.

Wij verzoeken dan ook Gedeputeerde Staten om hun standpunt in de mededelingenbrief van 9 december 2011 te heroverwegen en de visie van de Tweede Kamer over te nemen, zodat ambulance ook in Gelderland ontheffing krijgen voor busbanen.

Daarvoor dienen wij graag een motie in.

Ik dank u voor uw aandacht.

2271 keer gelezen