woensdag, 27 juni 2012 00:00

Werknemers in de tuinbouw

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

Gehoord de beraadslagingen, constaterende dat: 

  • Het voor werkgevers in de tuinbouw erg lastig is om de vacatures met Nederlanders op te vullen.
  • Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten vraagt om akkoord te gaan met het investeren van 450.000 euro in de Stichting Greenport Betuwse Bloem.

Overwegende dat:

  • De stichting verschillende (maatschappelijke) doelen zal uitvoeren en dat het werknemersbeleid ook een belangrijk doel van de stichting behoort te zijn.
  • De Gelderse tuinbouwsector gebaat is bij geschoolde en communicatief vaardige werknemers.
  • Het betalen van uitkeringen zwaar op de gemeentelijke begrotingen drukt.

Van mening zijnde dat:

  • Gelderlanders met een uitkering in de regio van een tuinbouwcluster, die in staat zijn om te werken, werk in de tuinbouw zouden kunnen uitvoeren.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • De Stichting Greenport Betuwse Bloem de opdracht mee te geven om de gemeenten in de regio van een tuinbouwcluster in contact te brengen met de werkgevers in de tuinbouw en in overleg met gemeenten en werkgevers projecten op te zetten om meer Gelderlanders aan het werk te krijgen in de Gelderse tuinbouwsector.

En gaan over tot de orde van de dag.

1574 keer gelezen