woensdag, 06 juni 2012 00:00

Europese vlag op provinciehuis

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

Op 23 mei 2012 hebben wij tot onze schrik en teleurstelling moeten constateren dat de Europese vlag (vlag van de EU, ter verduidelijking) op het Huis der Provincie was gehesen. De Nederlandse vlag was niet gehesen.

 

Vragen

  1. kunt u aangeven met welke reden de Europese vlag was gehesen?
  2. Kunt u aangeven waarom dat alleen de Europese vlag was, en waarom die niet gezamenlijk met de Nederlandse vlag is gehesen?
  3. Zijn er voorschriften voor het gebruik van de Nederlandse vlag, zo ja welke? Zijn dit wettelijke voorschriften of gaat dit volgens 'goed gebruik'?
  4. Zijn er voorschriften voor het gebruik van de Europese vlag, zo ja welke? Zijn dit wettelijke voorschriften of gaat dit volgens 'goed gebruik'?
  5. De Europese unie is van een economisch samenwerkingsverband (EGKS in 1951) steeds meer verworden tot een politieke federale unie waarbij Nederland steeds meer bevoegdheden moet overdragen aan Brussel en als onafhankelijke staat soevereiniteit moet inleveren (verdrag van Lissabon, geratificeerd 2008). Bent u het met ons eens dat de Europese vlag gezien kan worden, als symbool van de aantasting van de soevereiniteit van Nederland? Zo nee, waarom niet?
  6. De bijnaam 'EUSSR' is één van de vele kwalificaties die de EU krijgt van burgers die de ontwikkeling van de EU te ver vinden gaan. Wij geven dit u als een voorbeeld van het breed gedragen onbehagen onder de burgers ten aanzien van die politieke ontwikkeling. Bent u het met ons eens dat de Europese vlag, gezien het onbehagen onder de bevolking, als pijnlijk en aanstootgevend kan worden ervaren. Zo nee, waarom niet?
  7. Wij zouden het zeer op prijs stellen als de Europese vlag niet meer boven het provinciehuis wordt gehesen. Kunt u daaraan tegemoet komen. Zo nee, waarom niet?
  8. Het Huis der Provincie is een belangrijk overheidsgebouw en heeft een belangrijke symbolische functie in de (Gelderse) samenleving. Bent u bereid op elke werkdag de Nederlandse vlag te hijsen op het Huis der Provincie. Zo nee, waarom niet?
2593 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Extra windmolens Bijensterfte »