dinsdag, 05 maart 2013 09:57

Rondvraag molens

Commissie:                     LCJ
Datum vergadering:          6-3-2013
Naam:                             D. ter Haar
Onderwerp:                      Rondvraag m.b.t. in hergebruik nemen van poldermolens

Inleiding

Op maandag 4 maart nam de PVV fractie kennis van het bericht ‘Molens gaan weer polders bemalen’ middels de website van de Telegraaf[1]. In dit artikel wordt gesteld dat het waterschap ‘Amstel, Gooi en Vecht’ heeft besloten om de oude traditie weer in ere te herstellen. Hiermee slaat men vier vliegen in één klap;

 

  1. Een molen die stilstaat raakt in verval
  2. De maalcapaciteit, bij hoge waterstanden, wordt verhoogd
  3. Het waterschap bespaart energie
  4. Het is gunstig voor de visstand; jonge aaltjes kunnen de molens makkelijker passeren

De PVV is groot voorstander van het behoud van het Gelders religieus en cultureel erfgoed. Het idee van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is innovatief en zorgt er tevens voor dat het molenaarsambacht blijft voortbestaan. De PVV juicht dit initiatief dan ook van harte toe en hoopt dat dit initiatief ook in Gelderland navolging gaat krijgen!

Vragen

  1. Is de Gedeputeerde bereid om het initiatief van waterschap ‘Amstel, Gooi en Vecht’ te bestuderen en te vertalen naar de Gelderse situatie?
  2. Is de Gedeputeerde bereid dit resultaat te delen met de Statenleden?
  3. Staat de Gedeputeerde, net als de PVV, positief ten opzichte van dit initiatief en is de Gedeputeerde bereid om dit uit te dragen richting, en te bespreken met, de waterschappen in Gelderland?

 

[1] http://www.telegraaf.nl/binnenland/21351532/__Molens_malen_weer__.html

3275 keer gelezen