woensdag, 25 september 2013 16:08

De Beijer

Voorzitter,
De PVV denkt graag met De Beijer mee. Het bedrijf heeft er niet om gevraagd om te moeten verplaatsen en dan heb ik nog niet gehad over het aantal arbeidsplaatsen, PR, klanten etc etc die er mee gemoeid zijn.
Ondanks dat dit dossier bekend staat als hoofdpijn dossier en ondanks dat de tijdsdruk opgevoerd word om een definitieve beslissing te nemen over het inpassingsplan, vind de PVV het belangrijk dat we helder blijven denken en de juiste, juridische wegen te bewandelen.
Ik stuur hier aan op de categoriale indeling. Een milieu categorie 4 of 5.2. De PVV heeft helaas nog niet helder om welke categorie het gaat? In de commissie werd ons gewezen op het feit dat wij ook moeten kunnen varen op vertrouwen. Voorzitter; " dit is niet voor niks een hoofdpijndossier" en de PVV hecht dan ook veel waarde aan de juiste, maar vooral goed onderbouwde documentatie.

Een categorie indeling is niet alleen op papier, maar juist in de praktijk van belang. Als de eerste gesprekken met de gemeente en De Beijer heeft plaats gevonden met het idee dat het een categorie 4 bedrijf is? Dan is de visie vertroebeld. Een grotere categorie, brengt meer activiteiten met zich mee. Meer verkeer, meer gewicht en onveiligheid op de weg en op de dijk.
Vrz, pas geleden hebben wij een integriteit dag gehouden. Onder integriteit valt ook het verstrekken van volledige informatie, zodat er een juist oordeel gevormd kan worden. De PVV fractie mist deze volledigheid. Als ik om volledigheid vraag, is er te weinig steun van de collega's om de vereiste informatie op tafel te krijgen. De PVV fractie verzoekt dan ook om integer te handelen en dit stuk aan te houden totdat er meer duidelijkheid is over de milieu categorie

2de termijn;
Voorzitter; helaas heeft de PVV, na beantwoording van de gedeputeerde, nog niet helder om welke milieucategorie het gaat en zullen daarom noodgedwongen tegen stemmen.

2876 keer gelezen