Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

Toon items op tag: petra kouwenberg

donderdag, 18 december 2014 12:38

Waalwede

Voorzitter,

De structuurvisie Waalweede West, is niet zo weeldig als dat de PVV dacht. Voor alle duidelijkheid Waterveiligheid staat bij de PVV voorop. “Wat moet dat moet” Maar de vraag is of je daar voor dijken moet  verleggen  Met co-creatie moeten provincie en gemeentes toch wel met een beter plan kunnen komen?

Gepubliceerd in Spreekteksten
woensdag, 09 juli 2014 19:40

Omgevingsvisie

VZ, laat ik beginnen even stil te staan, want de tijd holt al hard vooruit, bij het feit dat in dit nieuwe, digitale tijdperk, ook wij als provincie mee moeten met onze tijd. Leuk of niet, handig of niet, of men wil of niet, is het  een onoverkomelijk feit dat ook wij onze weg moeten vinden in digiland!

Het logische vervolg hierop is dat wij als provincie onze verordeningen gaan digitaliseren. Wat is er nu makkelijker dan via het web  thuis of elders via een wifi, even op te zoeken “hoe zit het?, wat mag en kan wel, wat mag en kan niet?” VZ, de PVV kan zich daar in vinden. Bij deze vernieuwde en verfrissende aanpak, hoort ook een nieuwe visie.

Gepubliceerd in Spreekteksten
woensdag, 25 september 2013 16:08

De Beijer

Voorzitter,
De PVV denkt graag met De Beijer mee. Het bedrijf heeft er niet om gevraagd om te moeten verplaatsen en dan heb ik nog niet gehad over het aantal arbeidsplaatsen, PR, klanten etc etc die er mee gemoeid zijn.
Ondanks dat dit dossier bekend staat als hoofdpijn dossier en ondanks dat de tijdsdruk opgevoerd word om een definitieve beslissing te nemen over het inpassingsplan, vind de PVV het belangrijk dat we helder blijven denken en de juiste, juridische wegen te bewandelen.
Ik stuur hier aan op de categoriale indeling. Een milieu categorie 4 of 5.2. De PVV heeft helaas nog niet helder om welke categorie het gaat? In de commissie werd ons gewezen op het feit dat wij ook moeten kunnen varen op vertrouwen. Voorzitter; " dit is niet voor niks een hoofdpijndossier" en de PVV hecht dan ook veel waarde aan de juiste, maar vooral goed onderbouwde documentatie.

Gepubliceerd in Spreekteksten
donderdag, 28 februari 2013 11:33

Hoogspanningsmasten - Petra Kouwenberg

Voorzitter,

Dit stuk doet onze verwachtingen hoog met spanning stijgen want de PVV staat sympathiek tegenover onderkabeling. Echter na de commissievergadering waarin Ede is komen inspreken en aan de hand van de antwoorden van onze gedeputeerde kwamen er toch nog verschillende vragen boven.

Gepubliceerd in Spreekteksten
donderdag, 07 februari 2013 13:12

Werkomstandigheden van de chauffeurs op de Regiotaxi

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

De Partij voor de vrijheid is van mening dat de regiotaxi voor ouderen en mensen met een beperking goed geregeld dient te worden. De PVV Statenfractie van Gelderland heeft vandaag via een nieuwsbericht van omroep Gelderland vernomen dat vakbond FVN de provincie Gelderland oproept om een onderzoek in te stellen naar de werkomstandigheden van de taxichauffeurs op de regiotaxi’s, Met name als het gaat om lichamelijke klachten, zoals rugklachten. De PVV Statenfractie is verheugd met het feit dat de provincie de klachten serieus neemt, maar zij geeft aan eerst te willen wachten op een onderzoek uitgevoerd door het taxibedrijf. Naar aanleiding van dit bericht heeft de PVV Statenfractie nog enkele vragen.

Gepubliceerd in Vragen
donderdag, 20 december 2012 23:08

Zaltbommel

Voorzitter,

Zoals de PVV ook al in de commissie aangegeven heeft, zullen wij dit voorstel steunen. Toch wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om te benadrukken waarom de PVV dit voorstel steunt.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Voorzitter,

Voor ons ligt een voorstel van 100 miljoen euro voor Gelderse Gebiedsontwikkeling.. Dit zijn achtereenvolgens de gebiedsontwikkelingsprojecten Waalweelde, Nieuwe Hollandse Waterlinie, IJsselsprong, Apeldoorns Kanaal, Park Lingezegen en Veessen Wapenveld.

Gepubliceerd in Spreekteksten
maandag, 07 mei 2012 00:00

Toezicht op semi-openbare zwembaden

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Gepubliceerd in Vragen
dinsdag, 28 februari 2012 23:00

De Kruif machines B.V. te Stroe

Voorzitter,

Voor ons ligt de weigering van luchthavenregeling De Kruif machines B.V. te Stroe. Op 29 november 2010 is een aanvraag ontvangen van De Kruif machines B.V. te Stroe voor het aanleggen van een bedrijfsgebonden helikopterhaven, gelegen aan de Stroeerweg 46, te Stroe. Het college wil dan ook niet akkoord gaan met de aanvraag voor een bedrijfsgebonden helikopterhaven omdat Provinciale Staten in mei 2009 besloten heeft, nieuwe heli luchthavens alleen te situeren op regionale bedrijfsterreinen. Deze visie is op 30 juni 2010 vastgelegd als structuurvisie bedrijfsterreinen en werklocaties.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Gepubliceerd in Vragen