donderdag, 23 januari 2014 13:25

Vitens voert anti Israël beleid met goedkeuring van de provincie Gelderland

Vrz,

Vitens verbreekt de samenwerking met het Israëlische waterbedrijf Mekorot omdat Vitens, naar eigen zeggen, een groot belang hecht aan integriteit en zich houdt aan de wet en regelgeving. Volgens Vitens kunnen de gezamelijke projecten met Mekorot niet los gezien worden van de politieke context. Vitens wil liever neutraal blijven. Vitens nam liever deel aan de handelsmissie, in december j.l., naar de Palestijnse gebieden in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever. De bestuurders van de Westelijke Jordaanoever hanteren de constitutie van Fatah, waarin is opgenomen in artikel 12, de uitroeiing van het economische, militaire en culturele zionisme, de vernietiging van de staat Israël. Vitens werkt nu samen met de Palestijnse water autoriteit, waaronder ook het waterbedrijf in de Gazastrook CMWU valt, dat wordt bestuurt door Hamas, een organisatie die voorkomt op de lijst van terroristische organisaties. Fatah en Hamas worden door Vitens gezien als betere partijen, dan het enige democratische land in het midden oosten, Israël. Meet Vitens met twee maten? Ja. Maar realiseert u zich dat het afzeggen van de samenwerking door Vitens aan Mekorot voortkomt uit de Euro Arabische Dialoog? Wat is er aan de hand? Hiervoor moeten wij terug naar de jaren 70 naar de oliecrisis.

 

Toen stelde Europa de olie leveranties veilig met het opstarten van de Euro Arabische Dialoog. Eén van de voorwaarden die werd opgelegd aan Europa was de erkenning van de PLO. Met deze erkenning werd stilzwijgend ingestemd met het handvest van de PLO die oproept tot de vernietiging van de staat Israël. Ook moest Europa haar grenzen open stellen voor niet Westerse immigranten en hun cultuur. Deze cultuur moest erkend worden als gelijk aan de westerse cultuur en de immigranten moesten gelijke rechten krijgen om de eigen cultuur en religie/ideologie te kunnen beleven. Hiermee werd de Islam geplant binnen de Europese grenzen. De Islam is de grootste aanjager van het antisemitisme en antizionisme.

Door de Euro Arabische dialoog werd sluipend de Europese Palestijnse cultus gecreëerd en werd het antizionisme en antisemitisme vorm gegeven. Uit angst koopt de EU haar veiligheid van de dar al-sulh, het gebied waar mee een bestand is gesloten. De EU is dan ook de partij geworden die de meeste financiële en technische hulp verleent aan de Palestijnse Autoriteit, zij neemt meer dan 50% v.d. internationale hulp voor haar rekening

Vrz, wat ik wil zeggen is dat het gedrag van Vitens voortkomt uit bij de Euro Arabische Dialoog. De bestuurders van de Europese lidstaten hebben tijdens de Euro Arabische Dialoog afspraken gemaakt en hebben de Arabische landen toegezegd alle benodigde maatregelen te treffen om de gemaakte afspraken te implementeren op alle niveaus in de Europese samenleving. Het probleem zit dus op een veel hoger niveau. Getracht wordt om de staat Israël steeds meer te isoleren en het Joodse volk steeds meer in het nauw te brengen. Omdit te doorbreken moeten  de aandeelhouders van Vitens, het bestuur van Vitens terug fluiten. De vraag is of het dagelijks bestuur van de provincie hier toe bereid is. Mijn vraag aan GS, bent u daar toe bereid? Graag een reactie van GS.   

3224 keer gelezen