vrijdag, 28 april 2017 15:47

Rekenkamerrapport over Revolverende Fondsen

Voorzitter, voor ons ligt een interessant rapport van de rekenkamer, waarvoor dank aan de Rekenkamer.

De kern zit hem in de aanbevelingen van de Rekenkamer: "omdat er bij revolverende fondsen grote bedragen aan provinciale middelen op afstand worden gezet, mogen er hoge eisen gesteld worden aan de toegankelijkheid en transparantie van informatie over de structuur van de fondsen. Alleen dan kan PS haar controlerende taak goed uitvoeren."

Voorzitter, dit gaat al fout bij de juridische duiding, of de revolverende fondsen nu een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke aangelegenheid is. GS zegt van niet, want de leningen zijn marktconform. De Huisadvocaat zegt van niet omdat TOPfonds Gelderland geen bestuursorgaan is. Dus wie kletst er nu? GS of de huisadvocaat? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Het Topfonds wordt beheerd door PPM-Oost de investeringsmaatschappij van de Provincie Gelderland. Dus als het al geen vorm van bestuurstaak heeft, dan is dit ook de reden waarom er geen sprake is van een subsidie. Hierdoor is het de PVV-fractie niet duidelijk hoe GS dan de waarborgen in het bestuursrecht gaat nastreven? en het inhoudelijk laten voldoen aan deze normen? De fondsen hebben immers een privaatrechtelijke grondslag gekregen.

Met als gevolg minder toezicht en controle! en dan heb ik het nog niet eens over de waarborgen opgenomen in het bestuursrecht die nu niet van toepassing zijn. Terwijl in de reactie op het rapport GS heeft aangegeven niet eens te willen onderzoeken of deze leningen dezelfde waarborgen bieden als subsidies. Alleen voor de bühne wordt er dus door GS gestreefd naar borging op het gebied van het bestuursrecht.

Maar nu even concreet: er is dus van publiek geld privaat geld gemaakt. Ons belastinggeld is ondergebracht bij een naamloze vennootschap en we moeten hopen dat er nog iets van terugkomt.

Voorzitter, ik zoem even in naar het Innovatie- en Energiefonds Gelderland. De juridische duiding is wazig evenals de gestelde doelen. En nu moet u niet denken: "de PVV heeft weer wat." Want het is de Rekenkamer die dit aangeeft!

Het enige aanknopingspunt is: "het versterken van partnerschap en uitvoering beleid" Dus we hebben een fonds ter waarde van ruim 90 miljoen euro. Waar het enige heldere doel, een doel is over het versterken van partnerschap? Partnerschap met wie? De vriendjes en vriendinnetjes van...? Het lijkt dan ook wel uitverkoop bij de provincie, word vriendjes met de provincie en wij hebben een fonds van ruim 90 miljoen om bijvoorbeeld energieprojecten te doen, rendabiliteit hoef je niet aan te geven. Als het ook maar íets bijdraagt is het goed.

Voorzitter, dan het MKG fonds (gestopt met financieren in 2015). Is de bedoeling van de provincie om voor barmhartige samaritaan te spelen. Om zo het weerstandsvermogen van bedrijven te verbeteren. Een fonds van ruim 37 miljoen euro.

Maar dan moet er wel een prestatie-indicator worden opgenomen. Een doelstelling formuleren kan een kind nog, maar als dit niet getoetst kan worden aan een prestatie-indicator weten we nog niets. Heeft GS hier soms ook geen heil in gezien? en hebben ze alleen voor de vorm wat chique doelen geformuleerd wetend dat dit onrealistisch is en dus de prestatie-indicatoren maar weggelaten?

Voorzitter,
Het wordt er allemaal niet duidelijker van. Misschien dan - als laatste strohalm - verantwoording achteraf; verantwoording in de jaarstukken? Maar in de jaarstukken van de provincie wordt helemaal niet gerapporteerd over de benutting, revolverendheid en maatschappelijke prestaties van de dochterfondsen (IEG en MKG).

Dit gebeurt alleen op het niveau van Topfonds Gelderland. En dus zit je vast in een privaatrechtelijke constructie waarbij alleen de holding aan ons rapporteert. Maar we totaal geen inzicht krijgen in de dochterfondsen. Zelfs de Rekenkamer is het niet gelukt om de financiële informatie te achterhalen.

In het bedrijfsleven zou geen enkele holding toestaan dat een dochteronderneming geen financiële informatie kan of wil verstrekken.

Maar als het de provincie betreft is blijkbaar alles mogelijk en wordt er miljoenen gemeenschapsgeld schaamteloos uit handen gegeven onder voorwendselen van vage doelen en zelfs zonder prestatie-indicatoren. GS heeft ongetwijfeld gevraagd naar het reilen en zeilen van de dochterfondsen, de vraag is dan ook of GS deze informatie wil delen met PS? Zo ja, wanneer kan PS dat dan verwachten? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, resumerend. De PVV heeft gelijk gekregen, en dat is fijn om te horen. Met name als de overige partijen zich pertinent ontkennend blijven verzetten tegen het gelijk omdat het 'ze' even niet uitkomt.

De revolverende fondsen zijn 1 groot donkerzwart spaarvarken waar we niet in kunnen kijken. Géén idee waar het geld terechtkomt, onder welke voorwaarden en of er überhaupt ook maar iets terugkomt, "revolveert", om het hippe wazige modewoord maar te gebruiken.
Blijkbaar interesseert het de andere fracties niet om hun controlerende taak uit te oefenen. Maar de PVV wel.
En volgens het rapport zal het gebeuren dat de middelen niet of slechts gedeeltelijk terugkomen en omdat er belastinggeld uit handen is gegeven bij private entiteiten hebben wij er geen toezicht en controle op. Voorzitter, ik dank u.

2611 keer gelezen