woensdag, 07 maart 2018 12:12

Fipronil

Dank u wel voorzitter

VZ de PVV steunt de boeren in deze fipronil crisis. Dit blijkt ook uit het feit dat de PVV als 1 van de weinige partijen de Fipronil motie, betreffende compensatie van de getroffen boeren, (van de SGP) in de 2e kamer heeft gesteund. Geen discussie voor dit huis maar: waar waren onder andere het CDA en CU toen zij werkelijk wat voor hun achterban, de getroffen kippenboeren konden betekenen,

VZ Wij zouden het voorstel dan ook graag steunen, maar ondanks de verwoede pogingen van gedupeerde Markink om meer duidelijkheid in te scheppen over de invulling van dit ontwerpbesluit tijdens behandeling in de RLW commissie, is het ons echter nog steeds niet duidelijk waar de gevraagde bijdrage voor dient, en op welke wijze de betrokken boeren hiermee geholpen worden.

Wij zouden graag eerst een aantal zaken helder hebben alvorens tot een besluit in deze te kunnen komen. VZ zoals u weet nemen wij onze controlerende taak serieus en zijn wij kritisch op uitgaven, en anders dan D66 tekenen wij niet bij het kruisje als de gedeputeerde het goed vind.

Wij zouden graag van gedeputeerde Markink antwoord op de volgende vragen krijgen om tot een goede afweging te kunnen komen.

Waarom behandeld gedeputeerde Markink namens GS dit ontwerpbesluit en niet gedeputeerde van Dijk, welke thuis is in deze materie. Heeft dit te maken met zijn nevenfunctie bij de Aeres groep?

Hoe wordt de gevraagde 100.000 euro nu precies ingezet, en wat is concreet het verwachte resultaat. Of is het een verkapte vrij besteedbare subsidie aan het Poultry Expertise Centre.

Wat voegt de voortzetting van het meldpunt Fipronil concreet toe voor de boeren. Zeker nu we inmiddels 8 maanden verder zijn, er geen nieuwe gevallen meer zijn?

Hoe groot is de gevraagde provinciale bijdrage in de kosten voor inzet van vertrouwenspersonen om ondernemers te begeleiden naar het zetten van stappen. Dit omdat deze uitgave buiten de aangevraagde 100.000 euro vallen.

1103 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Geitenhouderijen Agenda Landschap »