woensdag, 27 juni 2012 00:00

Zoekgebied EHS

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Wegnemen planologische schaduwwerking

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Werknemers in de tuinbouw

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Verkaveling

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Betuwse Bloem

Voorzitter,

In november 2011 hebben Provinciale Staten middels een motie opdracht gegeven aan GS om met een voorstel te komen voor het versterken van de samenwerking binnen de Betuwse Bloem. Wij hebben als PVV-fractie deze motie ondersteund.

Pagina 15 van 25