woensdag, 27 juni 2012 00:00

Verkaveling

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Werknemers in de tuinbouw

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Wegnemen planologische schaduwwerking

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Zoekgebied EHS

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

woensdag, 27 juni 2012 00:00

2018 blijft 2018

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Beleidsuitwerking natuur en landschap

Voorzitter,

Als politicus kun je een beetje draaien als dat beter uitkomt, je kunt als politicus ook heel veel draaien om rust in de coalitie te bewaren. Maar voorzitter, je kunt ook een van Dijkje uitvoeren.

Pagina 14 van 22