woensdag, 27 juni 2012 00:00

Voorjaarsnota

Voorzitter,

Wij moeten ontwaken uit de droom, waarin wij ons rijk waanden. Ons vermogen, hoofdzakelijk ontstaan uit de opbrengsten van de Nuon, is binnenkort met de muziek mee. En niet met het Gelders orkest!

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Stoppen automatische indexering subsidies

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Startersleningen

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

woensdag, 27 juni 2012 00:00

A15 tolvrij

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Stopzetten subsidies GNMF

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Beleidskader jeugd 2013-2016

Voorzitter,

Het zal een ieder bekend zijn dat de provincie in de toekomst niet meer verantwoordelijk zal zijn voor de jeugdzorg. Maar wat de PVV fractie betreft blijven wij tot die dag volop bezig met het ontwikkelen van beleid, het aanscherpen van de doelstellingen en het uitvoeren van onze wettelijke taak.

Pagina 13 van 22