donderdag, 08 november 2012 00:00

Motie energie

Motie (Art. 37 RvO)

Onderwerp: energie transactie

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7-11-2012

donderdag, 08 november 2012 00:00

Amendement opcenten

Amendement (Art. 36 RvO)

PS2012-764

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7-11-2012

donderdag, 08 november 2012 00:00

Amendement Tarieven

Amendement (Art. 36 RvO)

PS2012-764

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7-11-2012

donderdag, 08 november 2012 00:00

Amendement Beuningen

Amendement (Art. 36 RvO)

PS2012-764

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7-11-2012

donderdag, 08 november 2012 00:00

"Bijensterfte is geen bijzaak"

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 7 november 2012

Dit jaar viert Nederland 400 jaar handelsbetrekkingen met Turkije. De provincie Gelderland viert vrolijk mee, zo werd ons in de provinciale staten meegedeeld.

De Partij Voor de Vrijheid heeft hier grote moeite mee.

Pagina 12 van 22