dinsdag, 24 januari 2012 23:00

Inbreng A15 tunnel of brug

Voorzitter,

Bij de bespreking van de Trajectnota/MER op 28 september jl. heeft de PVV heel duidelijk haar voorkeur uitgesproken voor een tunnel in plaats van een brug. Gezien het grote prijsverschil zoals dat aan de Staten is voorgelegd hebben wij daarop met frisse tegenzin voor een brug gestemd. De tunnel bleek financieel niet haalbaar. In eerste instantie was de meerprijs zo'n 400 miljoen euro. Na een haalbaarheidsstudie als voorbereiding op de Trajectnota kwam de meerprijs op zo'n 210 miljoen euro. Dat is nogal een verschil. Wij hebben toen al aangegeven dat we de meerprijs zeer in twijfel trekken. Helaas konden we dat niet goed onderbouwen. Daarom zijn we uitermate gelukkig met het rapport van de Expertgroep zoals dat nu voorligt, waaruit blijkt dat de tunnel helemaal niet duurder is dan een brug maar gewoon binnen de begroting past van 750 miljoen euro.

Voorzitter,

De afgelopen 10-15 jaar hebben we het inwoneraantal van Zutphen met ongeveer 1/3 zien toenemen. Zutphen is niet op een snelweg aangesloten, dus de planning van nieuwbouwwijken de Leesten en De Hoven zijn aangelegd zonder ontsluiting naar het snelwegnet.

dinsdag, 24 januari 2012 23:00

Betoog Orientalis

Voorzitter,

Enige maanden geleden heb ik al de vergelijking gemaakt van Orientalis met Griekenland: je stopt er euro's in en je weet zeker dat je ze niet meer terug krijgt. Helaas zijn er nog meer overeenkomsten; beiden gaan failliet en vragen de Arabieren voor financiële hulp.

Voorzitter,

In het regeerakkoord is opgenomen om het aantal bestuurders en volksvertegenwoordigers te verminderen met 25%. In deze tijd van bezuinigingen is dat geen vreemd voorstel.

dinsdag, 24 januari 2012 23:00

Topsport

Voorzitter,

U weet inmiddels wel dat de PVV fractie grote moeite heeft met het subsidiebeleid van Gelderland. Dit betekent niet dat wij tegen alle subsidies zijn, maar wat ons betreft valt er nog een enorme bezuinigingsslag te maken.

In maart 2011 werd de PVV in Gelderland de grootse winnaar bij de Provinciale Statenverkiezing. Met 6 zetels werden we in één klap een factor van belang en direct zijn we begonnen met het verwezenlijken van ons verkiezingsprogramma. Een van de speerpunten is het omvormen van het cultuurbeleid in Gelderland.

 

Pagina 17 van 22